• Vianočné prázdniny

     • Oznamujeme žiakom našej školy, že vianočné prázdniny sa začínajú už

      v piatok 21. decembra 2018.

       

      Vyučovanie v novom roku sa začína druhým cyklom v utorok 8. januára 2019.

       Teóriu bude mať II.A, III.A, III.E, IV.CE. Odborný výcvik budú mať triedy I.PZ, II.PZ, I.C, I.A. 

       

      Všetkým prajeme krásne VIANOCE a šťastný a úspešný nový rok 2019.

     • Studená kuchyňa

     • Tak, ako každý rok si naši žiaci odboru hostinský merajú sily pri príprave jedál studenej kuchyne, tak aj tento rok 12. 12. 2018 pripravili chutné nátierky, kanapky a obložené misy. Popasovali sa aj s dekoráciami, ktoré zhotovili za pomoci karvingových nožov. Porota mala ťažkú úlohu, lebo všetky jedlá mali vysokú úroveň. Ale, keďže to bola súťaž, rozhodovali aj maličkosti. A tak môžeme srdečne zablahoželať trom výhercom: 

      1. miesto: Miška Rubášová

      2. miesto: Erika Simanová

      3. miesto: Robko Bendula

       

      Samozrejme, ďakujeme a blahoželáme všetkých súťažiacim a želáme im úspešné ukončenie štúdia v tomto školskom roku a veľa šťastia v profesijnom uplatnení.

      Súťažiacich pripravovali Ing. Ingrid Turčányiová a Ing. Ingrid Dojčárová.

     • Výsledky olympiády z anglického a nemeckého jazyka

     • Dňa 23. 11. 2018 sa konala OANJ pod vedením RNDr. Janky Strinkovej

      a 03. 12. 2018 bola ONEJ pod vedením Ing. Dany Vikorovej.

      Výsledky olympiády z anglického jazyka

      Kategória 2A

      1. Erika Lázoková         I. C
      2. Jaroslav Korpala       II. A
      3. Dominik Caletka        I. C

      Kategória 2B

      1. Dávid Grlák              IV. CE
      2. Nikola Alexová         IV. CE
      3. Emília Kučeráková   IV. CE

      Výsledky olympiády z nemeckého jazyka

       

      1.  Erika Horváthová    III. A
      2.  Eunika Vaňurová    II. A
      3.  Branislav Puška      III. E a Juraj Samko IV. CE

       

      Víťazom blahoželáme a vyučujúcim ďakujeme za svedomitú prípravu žiakov a organizáciu olympiády.

       

    • VIANOČNÉ TRHY 07. 12. 2018
     • VIANOČNÉ TRHY 07. 12. 2018

     • Pozývame širokú verejnosť na VIANOČNÉ TRHY v Revúcej. Žiaci, pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci Súkromnej strednej odbornej školy pre Vás pripravili vianočné dobroty a vianočné dekorácie. Príďte sa pozrieť, ochutnať a tým aj podporiť a povzbudiť našich žiakov v ďalšom štúdiu a smerovaní. Nájdete nás v priestoroch pred školou na Železničnej ulici č. 2, v centre mesta. Tešíme sa na Vás

     • Navštívil nás Mikuláš

     • Dnes nás v škole navštívil Mikuláš. Každému žiakovi, ako aj všetkým zamestnacom školy doprial malé sladké potešenie. Ďakujeme mu (aj pani riaditeľke) a tešíme sa, že si na nás spomenie aj nabudúce. Sľubujeme, že budeme dobrí :)