Navigácia

INDIVIDUÁLNE ŠTÚDIUM I. N INDIVIDUÁLNE ŠTÚDIUM II. N INDIVIDUÁLNE ŠTÚDIUM I. A INDIVIDUÁLNE ŠTÚDIUM I. C, E INDIVIDUÁLNE ŠTÚDIUM II. C INDIVIDUÁĹNE ŠTÚDIUM II., III. A INDIVIDUÁĹNE ŠTÚDIUM III. E KAP III. E KMA III. E STO II. A STO III. A HOG I. E OBN I. A OBN I. E,C DEJ I. E POZNÁMKY Z DEJEPISU POZNÁMKY Z OBČIANSKEJ NÁUKY

Mgr. DANIELA SLAVKOVSKÁ

INDIVIDUÁLNE ŠTÚDIUM I. N

KLIKNI NA LINKY

no

Individuálne plány

dejepis_I.N_IUP.doc

IUP_KAP_I._N_Copy.doc

UČIVO Z DEJEPISU  NÁJDETE POSTUPNE SPRACOVANÉ NA PODSTRÁNKE POZNÁMKY Z DEJEPISU   (PRI UČENÍ SI VYBERAJTE LEN  OBSAH, KTORÝ MÁTE PREDPÍSANÝ VO VAŠOM INDIVIDUÁLNOM PLÁNE).  

UČIVO Z KOMUNIKÁCIE V PRAXI NÁJDETE NA PODSTRÁNKE KOMUNIKÁCIA V PRAXI III. E.