Navigácia

PONUKA ODBOROV 2015/2016

Fotogaléria

Narodeniny a meniny

Dnes (Štvrtok 27.11.2014)
Tamáš Milan (I.A)
Počet návštev: 1573514

Mapa

Štvrtok 27. 11. 2014

 • Olympiáda z anglického jazyka a súťaž tovaroznalectva

  Dnes, 24. novembra 2014 (pondelok), po veľkej prestávke sa uskutoční 

  Olympiáda v ANGLICKOM JAZYKU (RNDr. Strinková, Ing. Kvetková)

  a súťaž TOVAROZNALECTVA (Ing. Dojčárová, Ing. Turčányiová).

 • Triedne rodičovské združenia

  I.A, I.C - 27. 11. 2014, 14.30 hod. (plenárne, po skončení triedne)

  II.A - 25. 11. 2014, 14.00 - 15.00 hod. (individuálne konzultácie)

  II.E - 26. 11. 2014, 14.00 - 15.30 hod. (individuálne konzultácie)

  III.A - 26. 11. 2014, 14.00 - 15.30 hod. (individuálne konzultácie)

  III.C, III.E - 27. 11. 2014, 7.00 - 15.30 hod. (individuálne konzultácie)

  IV.C - 1. 12. 2014, 14.00 - 15.30 hod. (individuálne konzultácie)

 • Plenárne zasadnutie RR

  Vážení rodičia,

  Rodičovská rada pri SSOŠ v Revúcej vás pozýva na plenárne zasadnutie RR (rodičov žiakov I.A a I.C triedy), ktoré sa uskutoční vo štvrtok, 27. 11. 2014 o 14.30 hodine v IV.E triede (1. poschodie).

  Po skončení sa uskutočnia triedne rodičovské združenia. 

 • Olympiáda z NEMECKÉHO JAZYKA

  Výsledky  školského  kola   Olympiády   v   nemeckom jazyku

   

  Dňa 19.11.2014 sa uskutočnilo školské kolo Olympiády v nemeckom jazyku. V kategórii 1. až 4. ročník súťažili žiaci:

  Roland Samko          II.E

  Katka Voletzová       II.E

 • Olympiáda zo SLOVENSKÉHO JAZYKA A LITERATÚRY

  Vyhodnotenie školského kola OSJL 2014/2015

  kategória A

   

  P. č.

  Priezvisko, meno

  Trieda

  Počet bodov

  Poradie

 • Deň veteránov

  Dňa 11. 11. 2014 sme sa s triedami I.C, III.A, IV.C, IV.E zúčastnili pietnej spomienky veteránov prvej svetovej vojny. Spomienka sa konala o 11. hodine na miestnom cintoríne v Revúcej pri hroboch padlých vojakov. S krátkymi prejavmi vystúpila primátorka mesta MVDr. Eva Cireňová a zástupcovia Jednoty dôchodcov Slovenska, Zväzu protifašistických bojovníkov a ďalší pozvaní hostia.