Navigácia

Fotogaléria

Narodeniny a meniny

Počet návštev: 1407094

Mapa

Streda 16. 4. 2014

 • Najkrajšia nástenka na tému: Európska únia

  V rámci predmetu ekonomika v študijných odboroch obchodná akadémia sa v dňoch od 20. januára do 27. februára 2014 uskutočnila súťaž o najkrajšiu nástenku na tému „ Európska únia“.

  Do súťaže sa zapojili 4 triedy – I. E, II. E,  III. E, IV. E. Iba dve triedy – IV. E a II. E trieda dodržali pôvodný termín zhotovenia nástenky, ostatné triedy termín nedodržali, za čo im boli odčítané body. Hodnotilo sa dodržanie termínu, celková úprava, náročnosť, originálnosť, aktuálnosť, osobný dojem. Nástenky hodnotila komisia zložená zo  7 vyučujúcich.

 • Zimný kurz pohybových aktivít našich najmladších

  Prvý deň

  Druhý deň

 • Reprezentovali nás - FLORBAL

 • 18. marec 2014 - EČ a PFIČ MS

  Milí maturanti,

  prajeme vám veľa síl, šťastia a pokoja pri prvých častiach maturitnej skúšky. 

  Pripomíname vám prvý deň:

  Príchod žiakov do školy

  do 09.15

   

  Úvodné pokyny v učebni

 • Termíny podávania prihlášok na VŠ

  Maturanti, dávame vám do pozornosti termíny podávania prihlášok na vysoké školy. 

  kliknite tu.

   

 • Organizácia vyučovania po jarných prázdninách

  1. ročník (I.A, I.E) - Zimný kurz pohybových aktívít

  II.A, III.A - odborný výcvik,

  ostatní žiaci vyučovanie podľa rozvrhu a suplovania v príslušný deň.