• 6456 H kaderník

        • 3-ročný účebný odbor

          Pracovné uplatnenie absolventa je vo vlasových štúdiách, v kaderníckych salónoch, v hotelových službách, v liečebných zariadeniach, v kaderníckych dielňach televízie a divadla, v súkromnom podnikaní vo vlastnom zariadení a aj ako zamestnanec firmy zaoberajúcou sa vlasovou kozmetikou.