• Novinky, aktuality

      • Čisté Slovensko

      • 23. 9. 2022 sa naši žiaci z I.A a I.C spolu s Mgr. Branislavom Palušom a Ing. Kamilou Sopko-Zimovou zúčastnili na čistení lúky pri Muráni, na ktorej žije početná syslia kolónia. Sysle sú už zazimované, turisti odišli, ale niečo tam po nic zostalo. Žiaci sa pridali k ochranárom a dobrovoľníkom a dobrá vec sa podarila. 

      • ŠTIPENDIUM

      • Oznamujeme žiakom, že v stredu 21. septembra 2022 sa bude vydávať štipendium od 11:00 v kancelárii pani Chovankovej.

      • ZAČIATOK nového školského roka 2022/2023

      •  Oznamujeme žiakom školy, že v pondelok 5. septembra začína školský rok 2022/2023.

       Príchod do školy: 7:50

       Slávnostné otvorenie nového školského roka bude na asfaltovom ihrisku v areáli školy o 8:00.

       Na obedy sa prihlásite v pondelok u svojich triednych učiteľov, stravovať sa začnete od utorka (6.9.2022). Obedy vyplatíte v utorok ráno. Cena jedného stravného lístka pre všetkých žiakov je 0,80 €.

       Riadne vyučovanie sa začína v utorok 6. 9. 2022. Prineste si prezuvky, školskú tašku, zošit na poznámky a písacie potreby. Noví žiaci prinesú aj doklady, ktoré doteraz neodovzdali (vysvedčenie z posledného ročníka v ZŠ, rodný list... ).

       Ďalšie pokyny dostanete v pondelok 5. 9. 2022 od svojich triednych učiteľov.

       Všetkým žiakom a aj zamestnancom želáme veľa síl, zdravia a šťastia počas celého školského roka 2022/2023.

      • OZNAM - voľné pracovné miesto, vedúci školskej jedálne

      • Oznamujeme širokej verejnosti, že hľadáme

       vedúceho/vedúcu školskej jedálne a kuchyne.

       Požadované vzdelanie:

       - maturita v odbore SPOLOČNÉ STRAVOVANIE, prípadne HOTELOVÁ AKADÉMIA

       alebo

       - vyučenie v odbore KUCHÁR, ČAŠNÍK prípadne HOSTINSKÝ, HOSTINSKÁ

       Prax v odbore: minimálne 5 rokov

       Vysokoškolské vzdelanie v oblasti ekonómie, resp. gastronómie je vítané.

       ŽIADOSTI s dokladmi o vzdelaní so štruktúrovaným životopisom posielajte do 19. augusta 2022 na adresu:

       Súkromná stredná odborná škola

       Mgr. Ľuboslava Lacjaková, riaditeľka školy

       Železničná 2

       050 01 Revúca

       Bližšie informácie: szsdsormisa@gmail.com

      • Keď sa maturanti lúčia...

      • Poznám prvky, zlúčeniny, kovy, soli, plyn

       Študoval som vzorce vody, zásad, kyselínV

       alencie, hypotézy, do zunovania

       Ale všetko toto sú len zlomky poznania

       Moji dobrí profesori, jak kus koláča

       Učili ma - Slnko stojí, Zem sa otáča

       Galileo Galilei došiel uznania

       Ale všetko toto sú len zlomky poznania

       Miloval som Pytagora, Kanta,

       som si Senecu chcel zvoliť za brata

       Aurélia Augustína, jeho

       toto všetko sú len zlomky poznania

       Nalomí sa moje zdravie, mám v ňom trhlinu

       Už mi chystá lekár dávku, sondu, injekcie, ožarovania

       Ale toto všetko sú len zlomky poznania

       Keď sa láska dotkne srdca, človek zakvíli

       Tu i tam aj moje cesty ženy skrížili

       Vyhol som sa im - to bolo plaču, vzdychania

       Ale všetko toto sú len zlomky poznania

       Lákala ma Parnas hora, múzy volali

       Schiller, Byron, Puškin, Ady, spať mi nedali

       Ach, tie verše! Koľké duše ony porania!

       Ale všetko toto sú len zlomky poznania

       Až dodnes som ako študent bytosť úbohá

       Rád by som ťa riešiť, život, ťažká úloha

       Zlomky, zlomky, spadla škola, na mňa zletela

       Pomôžte nájsť spoločného menovateľa

       Poznám prvky, zlúčeniny, kovy, soli, plyn

       Študoval som vzorce vody, zásad, kyselín

       Valencie, hypotézy, do zunovania

       Ale všetko toto sú len zlomky poznania

       Ale všetko toto sú len zlomky, zlomky, zlomky, zlomky

       Zlomky poznania

      • Dejepis netradične, druhý diel

      • Žiaci I.C absolvovali v rámci hodiny dejepisu krátku exkurziu po našom krásnom meste. Na minulej hodine z regionálnej histórie v Prvom slovenskom gymnáziu v Revúcej sa dozvedeli veľa zaujímavých faktov o Revúcej a dnes si formou zážitkového vyučovania tieto vedomosti prehĺbili. Navštívili niekoľko zaujímavých miest a oboznámili sa s ďalšími zlomkami histórie. Naša trasa viedla popri prvej i druhej budove Prvého slovenského gymnázia v Revúcej, kde sme si pripomenuli nie len nápisy pamätných tabúľ, ale aj niečo viac z histórie fungovania školy v rokoch 1862- 1874 . Porozprávali sme si o mnohých osobnostiach spojených so školou i mestom, napr. o Martinovi Kukučínovi, I. B. Zochovi, o rodine Reussovcov. Pripomenuli sme si na pamätných miestach pri domoch aj A. H. Škultétyho, Mateja Nandrássyho, či gen. Rudolfa Viesta. Nezabudli sme, ani na pána Gustáva Fráka. Žiaci sa dozvedeli o veľkom požiari v Revúcej v 18. storočí, o tom, na čo slúžil Kráľov dom, čo bolo umiestnené kedysi v Mestskom dome v Revúcej a opäť sme si pripomenuli aj niečo o našej známej budove Kohút. Nevynechali sme , ani naše dva kostoly, takmer 250 ročný ev. a. v. chrám postavený hneď po požiari a rímskokatolícky kostol, ktorého história začala už v 14. storočí. Pre žiakov bolo takéto vyučovanie veľmi podnetné a už teraz sa tešia na ďalšie odhaľovanie krás a záhad nášho mesta. Verím, že i oni si raz povedia, spolu s Martinom Kukučínom : „Revúca! Kto vysloví tvoje meno a zostal by pritom chladný? Málokto.“

      • Dejepis netradične

      • Dnes, 26. 5. 2022, sa žiaci I. C zúčastnili tematického vyučovania z regionálnej histórie v Prvom slovenskom gymnáziu v Revúcej. Dozvedeli sa zaujímavosti zo života študentov nášho prvého slovenského evanjelického gymnázia, ale aj zo života v meste na konci 19. storočia. Pútavé informácie žiakom odprezentovala pani riaditeľka Diana Lamperová. Žiakom sa takáto netradičná hodina dejepisu veľmi páčila a bola pre nich prínosom pri spoznávaní nášho krásneho mesta - Mesta kultúry.

      • Beseda so spisovateľom Petrom Hotrom

      • Dňa 19. 5. 2022 naši žiaci navštívili besedu so spisovateľom Petrom Hotrom. Besedu organizovalo Kníhkupectvo KnihArt a vydavateľsvo ejj! -art. Peter Hotra je umelec. Venuje sa výtvarnému umeniu - maľbe, ale aj písaniu poézie a prózy. Ako spisovateľ debutoval vo svojej päťdesiatke novelou Banality. Neskôr mu vyšla zbierka básní 30 rokov slov a v roku 2021 vydal svoju zbierku Haiku, ktorú predstavil aj na dnešnej besede. Počas besedy žiakom porozprával o histórii haiku aj o tvorení týchto, pôvodne japonských, básní. Žiaci si mohli vypočuť mnohé zaujímavé ukážky z knihy. Nakoniec si sami mohli vyskúšať písanie haiku , ktoré im autor slovne ohodnotil. Bolo to veľmi zaujímavé aj zábavné. Atmosféra bola príjemná a žiakom sa beseda páčila. Odišli s úsmevom a niektorí aj s motiváciou.

       Mgr. Gabriela Čellárová

        

      • Svetový deň rodiny

      • Svetový deň rodiny je 15. mája.   Domov je miesto, kam sa uchýlite. Rodina je niekto, koho milujete. Mať oboje je požehnanie. Najdôležitejšími na svete sú zdravie, rodina a láska. 

       Verejnosť po celom svete si v tento dátum pripomína Svetový deň rodiny (World Family Day), ktorý bol vyhlásený Organizáciou spojených národov (OSN) v roku 1993. Význam dňa rodiny spočíva v pripomenutí dôležitosti rodiny ako základnej stavebnej bunky spoločnosti.

        Súčasne je možnosťou, aby sa národné inštitúcie zaoberajúce sa touto problematikou zamysleli nad rodinnou politikou v danej krajine. Rodina je pre Slovákov najdôležitejšou hodnotou i podľa výskumu Sociologického ústavu SAV z roku 2017 a zaslúži si podporu i uznanie.

       Aj v našej škole sme si pripomenuli tento významný deň spoločnými aktivitami, ktoré pripravila sociálna pedagogička Mgr. Viera Simanová v spolupráci s Mgr. Pavlom Kudlákom a Ing. Danou Vikorovou. Žiaci prvého a druhého ročníka spoločne diskutovali o význame rodiny a dôležitosti rodiny, ako základnej stavebnej bunky spoločnosti. Aktivita sa stretla s veľkým záujmom a ohlasom .

      • Medzinárodný deň hasičov - 4. 5. 2022

      • Medzinárodný deň hasičov  -   4. 5. 2022

       Medzinárodný deň hasičov sa pripomína od roku 1999. Vznikol na podnet pripomenutia si piatich obetí, hasičov, ktorí za tragických okolností zomreli pri požiari v Austrálii. V tento deň si ctíme obete a vyjadrujeme podporu a uznanie hasičov po celom svete, ktorí zasvätili svoj život k ochrane bezpečnosti nás všetkých.

       Sviatok sv. Floriána – patróna hasičov. Sv. Florián, patrón hasičov, sa zobrazuje ako rímsky vojak s prilbou na hlave, v ľavej ruke so zástavou, v pravej s nádobou na vodu, ktorou zalieva oheň na horiacom dome. Stelesňuje vlastnosti každého hasiča ako je vytrvalosť, odvaha, česť, ochota nezištne pomôcť blížnemu a schopnosť sebaobetovania. Pri príležitosti tohto sviatku mnohé hasičské záchranné zbory organizujú Dni otvorených dverí.

        Verejnosť si tak môže prezrieť zázemie stanice, ale aj mobilnú požiarnu techniku. Naši žiaci prvého ročníka navštívili HaZZ v Revúcej, kde sa oboznámili s technikou a všetkým materiálnym vybavením potrebným pri požiarnom zásahu. Všetkým hasičom a záchranárom patrí naše veľké ďakujeme a prajeme pevné zdravie.

       Mgr. Viera  Simanová, sociálny pedagóg

      • Veľký úspech našich žiakov na medzinárodnej súťaži

      • 10. mája 2022 sa naši žiaci zúčastnili na medzinárodnej súťaži v Rimavskej Sobote v odbore hostinský a obchodný pracovník. 

       Mimoriadne ocenenie získala Valentína Enická v odbore obchodný pracovník a v odbore hostinský Dávid Zubák získal bronzové ocenenie. Oceneným blahoželáme a všetkým, ktorí ich pripravovali, ďakujeme.

      • Deň Európy

      • 9. mája si každoročne pripomíname Deň Európy. Tento deň si pripomíname výročie historickej Schumanovej deklarácie. V nej je načrtnutá myšlienka novej formy politickej spolupráce v Európe, pri ktorej by sa vojna medzi európskymi národmi stala nemysliteľnou. Túto deklaráciu R. Schuman predniesol práve 9. mája 1950 v Paríži, ako návrh európskej spolupráce vo vojnou poškodených a ekonomicky zruinovaných krajinách a na pozadí hrozby tretej svetovej vojny... Návrh Roberta Schumana sa považuje za začiatok budovania spoločenstva krajín, ktoré dnes nazývame Európskou úniou. Deň Európy sa oslavuje od roku 1985 a patrí medzi symboly Európskej únie. Naši ambasádori v rámci projektu Ambasádorské školy spolu so svojimi spolužiakmi strávili tento deň v slávnostnom duch. Po vytvorení slávnostnej výzdoby vo farbách Európskej únie si výročie pripomenuli prezentáciou historických i aktuálnych faktov o Európskej únii a pozeraním filmov s protifašistickou tematikou. Mgr. Gabriela Čellárová

      • Deň víťazstva v Revúcej

      • Dňa 8. mája si pripomíname Deň víťazstva nad fašizmom a koniec 2. svetovej vojny v Európe. Podpis kapitulačných listín v Berlíne dňa 8. mája 1945 priniesol koniec jedného z najhroznejších vojnových konfliktov v modernej histórii. V dnešnej dobe si už mnohí ľudia nedokážu predstaviť a uvedomiť hrôzy 2.svetovej vojny a dôležitosť víťazstva nad fašizmom, preto je nesmierne dôležité, najmä pre mladú generáciu, aby sa na tieto udalosti nezabúdalo. Dňa 9. 5. 2022 Mesto Revúca, Základná organizácia SZPB gen. Viesta a Mestské kultúrne stredisko v Revúcej zorganizovali pri pamätníku na Námestí slobody pietnu pripomienkovú slávnosť pri príležitosti 77. výročia Dňa víťazstva nad fašizmom. Tohto pietneho aktu sa zúčastnili aj žiaci SSOŠ v Revúcej. Po slávnostnom akte na námestí si občania s predstaviteľmi mesta i našimi žiakmi uctili pamiatku gen. Viesta položením vencov a zapálením sviečok. Mgr. Gabriela Čellárová

      • Studená kuchyňa - súťaž

      • Žiaci z III.A, odbor hostinský, prezentovali svoje vedomosti a zručnosti na súťaži "STUDENÁ KUCHYŇA"

       1. miesto: Lukáš Černický

       2. miesto: Patrik Kršák

       3. miesto: Denisa Antalová

       Víťazom blahoželáme a ďalším súťažiacim ďakujeme za aktívnu účasť. 

       Žiakov pripravovali učiteľky odborných predmetov - Ing. Ingrid Turčányiová a Ing. Ingrid Dojčárová

      • DEŇ ZEME 22. 4. 2022

      • 22. 4. už roky oslavujeme Deň Zeme. Zeme, ktorú my, ľudia, príliš zaťažujeme a ničíme. Jeden deň v roku na jej záchranu určite nepostačí, ale je to viac, ako nič. Preto sa ambasádori EPAS a žiaci SSOŠ v Revúcej spolu s učiteľmi rozhodli tento deň osláviť s úctou k Zemi a trochu ju odbremeniť od ťažoby odpadkov. Týmto jedným dňom sa to určite nekončí. Motto roku 2022 znie – "Investujme do našej planéty!" Ako to môžeme urobiť? Medzinárodná platforma Earth Day odporúča zaviesť do každodenného života pár zmien. Napríklad nás vyzýva na obmedzenie používania plastov, šetrenie vodou, kúpu lokálnych potravín, používanie prírodných hnojív či zapojenie sa do dobrovoľníckych činností. Nezabúdajme, že každý deň môže byť Dňom Zeme a preto veďme k úcte a láske k našej planéte aj svojich najbližších.

       Ďakujeme všetkým žiakom a učiteľom, ktorí sa do akcie Deň Zeme zapojili.

      • Maturanti pokračujú v maturovaní...

      • Dnes, 20. 4. 2022, naši maturanti absolvovali časť PČOZ MS. Jedna z úloh - balenie. Žiaci balili základným a ozdobným spôsobom dezert a fľašu. Balili aj darčekový balíček na vopred vyžrebovanú tému.