• ŠTIPENDIUM

      Oznamujeme žiakom,

      že 26. mája 2020 (utorok)

      sa bude vyplácať štipendium

      o 11:00 pri vrátnici.

      Pri vstupe do budovy si dezinfikujte ruky pripraveným dezinfekčným prostriedkom. Vstup do budovy po jednom a iba s ochranných rúškom.

     • OZNAM

      Oznamujeme žiakom, prcovníkom školy, dôchodcom a širokej verejnosti,

      že od 5. mája 2020 (utorok) sa znovu začína variť

      v našej školskej kuchyni.

      Na odber obedov sa môžete prihlásiť už v pondelok 4. 5. 2020 v budove školy.

      Kvôli sprísneným hygienickým podmienkam sa obedy budú vydávať iba v jednorázových obedároch a konzumácia obedov v jedálni nebude možná.

     • Prijímacie konanie pre šk. rok 2020/2021

      Vážení rodičia a žiaci základných škôl, záujemcovia o štúdium,

      blíži sa termín podávania prihlášok na stredné školy. Naša škola ponúka vzdelávanie:

      - v dvojročnom učebnom odbore praktická žena (odbor je určený pre žiakov, ktorí nemajú ukončený deviaty ročník),

      - v trojročných učebných odboroch hostinský, cukrár,

     • VYPLÁCANIE ŠTIPENDIA

      Oznamujeme žiakom našej školy,

      že sociálne štipendium sa bude vyplácať

      22. apríla 2020 (streda) od 11:00 do 13:00
      a

      23. apríla 2020 (štvrtok) od 9:30 do 11:00.

      Vstup do budovy iba s ochranným rúškom, rukaviciach a s vlastným perom na podpísanie sa.

      Pri vstupe do budovy použite dezinfekciu na podrážku topánok a na ruky (dezinfekcia je pripravená pri vstupe do školy).

     • Kritériá pre prijatie žiakov ZŠ na štúdium v šk. roku 2020/2021

      KRITÉRIÁ

      pre prijatie žiakov základnej školy na štúdium

      do prvého ročníka SSOŠ v Revúcej v školskom roku 2020/2021

      Prijímacie konanie sa koná v súlade so zákonom č. 324/2012 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 184/2009 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov.

     • Zapojte sa do súťaže

      Milí žiaci, počas voľných chvíľ, pozrite si stránku www.zazivitarodinu.sk a skúste sa vyjadriť na tému rodina a základné právo na život. Máte možnosť vyhrať zaujímavé ceny.

  • Partneri

   • {#1508} 1
   • {#1508} 2
   • {#1508} 3
   • {#1508} 4
  • Prihlásenie

  • Zvonenia

   Štvrtok 28. 5. 2020
  • Fotogaléria

   • Catering - celoslovenská konferencia
   • Zimný kurz pohybových aktivít
   • Predvianočný jarmok začína...
   • Obsluhovali sme vládu SR
   • Naše športové aktivity
   • Studená kuchyňa
   • Olympiáda ANJ
   • Deň otvorených dverí
   • Menu pre zmenu