Navigácia

Fotogaléria

Narodeniny a meniny

Zajtra (Pondelok 21.5.2018)
Piaterová Dagmar (I.S)
Pozajtra (Utorok 22.5.2018)
Samková Viktória (I.PZ)
Šípošová Natália (I.A)
Tardová Júlia (I.S)
Počet návštev: 2367539

Mapa

 • Výsledky prijímacích skúšok pre študijné odbory budú oznámené o 12.00 hod v miestnosti č. 101. Uchádzači si so sebou prinesú zápisný listok.

 • Na základe § 150 ods. 5 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 3 ods. 10 vyhlášky MŠ SR č. 231/2009 Z .z., o podrobnostiach a organizácií školského roka na ZŠ, SŠ, ZUŠ, PŠ, OU a JŠ v znení vyhlášky MŠVV a Š SR č. 518/2010 Z. z., ktorou sa mení vyhláška MŠ SR č. 231/2009 Z. z. o podrobnostiach a organizácii školského roka na ZŠ, SŠ, ZUŠ, PŠ, OU a JŠ

  udeľuje

  riaditeľstvo školy

  dňa 07.05.2018 (pondelok)

 • V dňoch 14. a 15. februára 2018 naši žiaci boli súčasťou cateringu pre celoslovenskú konferenciu v Revúcej: Sto rokov od prvého oficiálneho vyhlásenia slovenského jazyka ako vyučovacieho jazyka na Slovensku, ktorej cieľom bolo prezentovať postavenie slovenského jazyka ako vyučovacieho jazyka v školskom systéme na Slovensku v historických súvislostiach a v súčasnom kultúrno-spoločenskom kontexte.

  Za vzornú reprezentáciu školy ďakujeme žiakom:

  I.A - Veronika Ištóková, Adriana Horváthová

  II.A - Nikolas Samko, Erika Simanová, Lucia Vranecová, Róbert Bendula, Erika Horváthová