• Poslaním našej školy je odovzdávať vedomosti a pripravovať našich žiakov na povolanie a získanie prvej kvalifikácie, zároveň aj formovať u mladých ľudí ich postoje, viesť ich k dodržiavaniu etických a ľudských princípov. Škola je otvorenou inštitúciou pre rodičov, sociálnych partnerov a širokú verejnosť s ponukou rôznej vzdelávacej a spoločenskej činnosti.
    • Ambasádorská škola 

     Európskeho parlamentu

     Program Ambasádorská škola Európskeho parlamentu (EPAS) má za cieľ zvýšiť informovanosť študentov o európskej parlamentnej demokracii, úlohe Európskeho parlamentu a európskych hodnotách. Nabáda ich tiež, aby sa aktívne zúčastňovali na demokratických procesoch EÚ. Zameriava sa na študentov s rôznym vzdelaním a sociálnym či geografickým pôvodom.

     Naši žiaci sa zapojili do vzdelávacieho programu Ambasádorská škola Európskeho parlamentu pod vedením Mgr. Gabriely Čellárovej. Svoju činnosť pravidelne zviditeľňujú  na stránke školy ako aj na FB https://www.facebook.com/ssosrevuca.


      • Krátka prezentácia našej školy

    • Prihlásenie

    • Zvonenia

     Piatok 30. 9. 2022
    • Fotogaléria

      zatiaľ žiadne údaje
    • Mapa

    • Staňte sa naším fanúšikom na Facebooku!

    • Počítadlo návštev

     Počet návštev: 3463626