• Poslaním našej školy je odovzdávať vedomosti a pripravovať našich žiakov na povolanie a získanie prvej kvalifikácie, zároveň aj formovať u mladých ľudí ich postoje, viesť ich k dodržiavaniu etických a ľudských princípov. Škola je otvorenou inštitúciou pre rodičov, sociálnych partnerov a širokú verejnosť s ponukou rôznej vzdelávacej a spoločenskej činnosti.
    • Opatrenia súvisiace so šírením koronavírusu COVID-19

     Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy.

     Vstup do budovy je povolený len s ochranným rúškom.


      • Krátka prezentácia našej školy

    • Prihlásenie

    • Zvonenia

     Pondelok 27. 9. 2021
    • Fotogaléria

      zatiaľ žiadne údaje
    • Mapa

    • Staňte sa naším fanúšikom na Facebooku!

    • Počítadlo návštev

     Počet návštev: 3207514