• Žiaci v profesionálnej podobe

      •                       TESCO

      • Žiaci odboru 6442 K obchodný pracovník vykonávajú odbornú prax v hypermarkete Tesco Revúca. Samozrejmosťou je aj finančná odmena za aktívnu prácu na predajni.