• Projekty

     • ERASMUS+

     • Schválená prihláška

      Vysielajúca organizácia:

      Súkromná stredná odborná škola Revúca – odbory:

      6489 H 00 hostinský, hostinská,

      6317 M 00 obchodná akadémia,

      6442 K 00 obchodný pracovník.

      Prijímajúca inštitúcia:

      Spojené kráľovstvo: IBD Partnership,

      Prvé foto                           

      Rakúsko: ACCOR Hotelbetriebsges.m.b.H,

      Rakúsko: büroJETZT GmbH. 

       

      Mladí gemerčania idú do sveta

       

      V dňoch 11.10 až 1.11.2015 sa študenti SSOŠ v Revúcej spolu s učiteľkou angličtiny RNDr.Jankou Strinkovou vybrali získavať praktické skúsenosti do Anglicka, do krásneho mesta Portsmouth presláveného jeho históriou.

      V meste Portmouth sme strávili 3 týždne vďaka projektu Erasmus +.Pobytu sa zúčastnili študenti študijného odboru obchodný pracovník,obchodná akadémia a učebného odboru hostinský/á.

      Študenti pracovali podľa odborov v charitatívnych obchodoch a v kaviarňach.Popri odbornej práci sa vyrovnávali aj s komunikáciou v anglickom jazyku.

      V školskom roku 2017/18 sme opäť získavali pracovné skúsenosti v Budapešti,opäť cez projekt Erasmus+ a tešíme sa na ďalšiu výzvu ktorú nám prinesie budúcnosť.