• ERASMUS+

    • Schválená prihláška

     Vysielajúca organizácia:

     Súkromná stredná odborná škola Revúca – odbory:

     6489 H 00 hostinský, hostinská,

     6317 M 00 obchodná akadémia,

     6442 K 00 obchodný pracovník.

     Prijímajúca inštitúcia:

     Spojené kráľovstvo: IBD Partnership,

     Prvé foto                           

     Rakúsko: ACCOR Hotelbetriebsges.m.b.H,

     Rakúsko: büroJETZT GmbH. 

      

     Mladí gemerčania idú do sveta

      

     V dňoch 11.10 až 1.11.2015 sa študenti SSOŠ v Revúcej spolu s učiteľkou angličtiny RNDr.Jankou Strinkovou vybrali získavať praktické skúsenosti do Anglicka, do krásneho mesta Portmouth presláveného jeho históriou.

     V meste Portmouth sme strávili 3 týždne vďaka projektu Erasmus +.Pobytu sa zúčastnili študenti študijného odboru obchodný pracovník,obchodná akadémia a učebného odboru hostinský/á.

     Študenti pracovali podľa odborov v charitatívnych obchodoch a v kaviarňach.Popri odbornej práci sa vyrovnávali aj s komunikáciou v anglickom jazyku.

     V školskom roku 2017/18 sme opäť získavali pracovné skúsenosti v Budapešti,opäť cez projekt Erasmus+ a tešíme sa na ďalšiu výzvu ktorú nám prinesie budúcnosť.