• Učitelia

    • Mgr. Ľuboslava Lacjaková
    • Mgr. Ľuboslava LacjakováRiaditeľka
     slovenský jazyk a literatúra, hudobná výchova
     0907 858 354
     Web stránka
    • Mgr. Alena Koroľová
    • Mgr. Alena KoroľováZástupkyňa
     pre teoretické vyučovanie
     slovenský jazyk a literatúra, ruský jazyk, etická výchova, odborné výtvarnícke predmety
     0902 970 542
     Web stránka
    • Mgr. Anna Opielová
    • Mgr. Anna OpielováHlavná majsterka
     Triedna učiteľka: I.A
     majsterka odborného výcviku
     0917 910 320
     Web stránka
    • Ing. Zuzana Opielová
    • Ing. Zuzana OpielováUčiteľka
     odborné ekonomické predmetyWeb stránka
    • Ing. Janka Brokešová
    • Ing. Janka BrokešováUčiteľka
     Triedna učiteľka: II.PZ
     odborné ekonomické predmetyWeb stránka
    • Ing. Ingrid Dojčárová
    • Ing. Ingrid DojčárováUčiteľka
     Triedna učiteľka: II.N
     odborné tovaroznalecké predmety, chémiaWeb stránka
    • Bc. Viera Kojnoková
    • Bc. Viera KojnokováMajsterka
     Triedna učiteľka: II.A
     odborného výcvikuWeb stránka
    • Ing. Kamila Sopko-Zimová
    • Ing. Kamila Sopko-ZimováUčiteľka
     Triedna učiteľka: I.N
     odborné ekonomické predmetyWeb stránka
    • RNDr. Janka Strinková
    • RNDr. Janka StrinkováUčiteľka
     Triedna učiteľka: III.C
     anglický jazyk a literatúra, chémiaWeb stránka
    • Ing. Ingrid Turčányiová
    • Ing. Ingrid TurčányiováUčiteľka
     Triedna učiteľka: III.A
     odborné tovaroznalecké predmety, chémiaWeb stránka
    • Mgr. Marta Valková
    • Mgr. Marta ValkováMajsterka
     Triedna učiteľka: I.PZ
     odborného výcvikuWeb stránka
    • Ing. Dana Vikorová
    • Ing. Dana VikorováUčiteľka
     Triedna učiteľka: I.C
     nemecký jazyk a literatúraWeb stránka
    • Bc. Dana Vrbjarová
    • Bc. Dana VrbjarováMajsterka
     Triedna učiteľka: IV.C
     majsterka odborného výcvikuWeb stránka
    • Mgr. Branislav Paluš
    • Mgr. Branislav PalušUčiteľ
     Triedny učiteľ: II.C
     odborné ekonomické predmetyWeb stránka
    • Mgr. Viera Simanová
    • Mgr. Viera SimanováSociálna pedagogička
     sociálna pedagogičkaWeb stránka
    • Jana Chovanková
    • Jana ChovankováIná nepedagogická zamestnankyňa
    • Tatiana Matušíková
    • Tatiana MatušíkováIná nepedagogická zamestnankyňa