• Učitelia

    • Mgr. Ľuboslava Lacjaková
    • Mgr. Ľuboslava LacjakováRiaditeľka
     slovenský jazyk a literatúra, hudobná výchova
    • Ing. Viera Badínová
    • Ing. Viera BadínováUčiteľka
     Zástupkyňa pre ekonomický úsek
     odborné ekonomické predmety
     Web stránka
    • Mgr. Alena Koroľová
    • Mgr. Alena KoroľováZástupkyňa
     pre teoretické vyučovanie
     slovenský jazyk a literatúra, ruský jazyk, etická výchova, odborné výtvarnícke predmety
     Web stránka
    • Mgr. Anna Opielová
    • Mgr. Anna Opielováhlavná majsterka
     Triedna učiteľka: prvá PZ
     majsterka odborného výcvikuWeb stránka
    • Ing. Zuzana Opielová
    • Ing. Zuzana OpielováUčiteľka
     odborné ekonomické predmetyWeb stránka
    • Ing. Janka Brokešová
    • Ing. Janka BrokešováUčiteľka
     odborné ekonomické predmetyWeb stránka
    • Ing. Ingrid Dojčárová
    • Ing. Ingrid DojčárováUčiteľka
     Triedna učiteľka: druhá PZ
     odborné tovaroznalecké predmety, chémiaWeb stránka
    • Bc. Viera Kojnoková
    • Bc. Viera KojnokováMajsterka
     odborného výcvikuWeb stránka
    • Ing. Kamila Sopko-Zimová
    • Ing. Kamila Sopko-ZimováUčiteľka
     Triedna učiteľka: prvá N, tretia C
     odborné ekonomické predmetyWeb stránka
    • RNDr. Janka Strinková
    • RNDr. Janka StrinkováUčiteľka
     Triedna učiteľka: prvá C
     anglický jazyk a literatúra, chémiaWeb stránka
    • Ing. Ingrid Turčányiová
    • Ing. Ingrid TurčányiováUčiteľka
     Triedna učiteľka: prvá A
     odborné tovaroznalecké predmety, chémiaWeb stránka
    • Ing. Dana Vikorová
    • Ing. Dana VikorováUčiteľka
     Triedna učiteľka: druhá N, tretia A
     nemecký jazyk a literatúraWeb stránka
    • Bc. Dana Vrbjarová
    • Bc. Dana VrbjarováMajsterka
     Triedna učiteľka: druhá C
     majsterka odborného výcvikuWeb stránka
    • Patrik Kopkáš
    • Patrik KopkášUčiteľ
     majster odborného výcvikuWeb stránka
    • Mgr. Branislav Paluš
    • Mgr. Branislav PalušUčiteľ
     Triedny učiteľ: druhá A
     odborné ekonomické predmetyWeb stránka
    • Mgr. Viera Simanová
    • Mgr. Viera SimanováUčiteľka
     sociálna pedagogičkaWeb stránka