• 2-ročný učebný odbor

        • Všetci prihlásení uchádzači budú prijatí bez vykonania prijímacích skúšok.