• Predmety

   • Čo sa u nás naučíte...

   • ADK
   • administratíva a korešpondencia
   • DAJ
   • anglický jazyk
   • APC
   • aplikovaná chémia
   • API
   • aplikovaná informatika
   • CKT
   • cukrárska technológia
   • DEJ
   • dejepis
   • EKO
   • ekonomika
   • EMV
   • emocionálna výchova
   • ETV
   • etická výchova
   • HVY
   • hospodárske výpočty
   • HSZ
   • hotelové služby
   • HPT
   • hygiena potravín
   • CHE
   • chémia
   • INF
   • informatika
   • KAJ
   • konverzácia v anglickom jazyku
   • KNJ
   • konverzácia v nemeckom jazyku
   • MKT
   • marketing
   • MAT
   • matematika
   • MBI
   • mikrobiológia
   • PNJ
   • nemecký jazyk