• 3161 F praktická žena

     • aktivity učebného odboru

     • Dvojročný učebný odbor

      3161 F praktická žena

       

      - 2-ročný učebný odbor určený pre dievčatá a chlapcov so zameraním na praktický nácvik prác v domácnosti, základov šitia, varenia, záhradkárskych prác a zdravotnej starostlivosti

      - do 1. ročníka môže byť prijatý uchádzač, ktorý neukončil vzdelávací program základnej školy v poslednom ročníku alebo posledný ročník neukončil úspešne

      - počas štúdia môže žiak absolvovať kurz na ukončenie nižšieho stredného vzdelania

      - po úspešnom ukončení odboru a kurzu môže absolvent pokračovať v trojročnom alebo štvorročnom štúdiu