• aktivity učebného odboru

    • Dvojročný učebný odbor

     3161 F praktická žena

      

     - 2-ročný učebný odbor určený pre dievčatá a chlapcov so zameraním na praktický nácvik prác v domácnosti, základov šitia, varenia, záhradkárskych prác a zdravotnej starostlivosti

     - do 1. ročníka môže byť prijatý uchádzač, ktorý neukončil vzdelávací program základnej školy v poslednom ročníku alebo posledný ročník neukončil úspešne

     - počas štúdia môže žiak absolvovať kurz na ukončenie nižšieho stredného vzdelania

     - po úspešnom ukončení odboru a kurzu môže absolvent pokračovať v trojročnom alebo štvorročnom štúdiu