• 3161 F praktická žena

      • 2-ročný učebný odbor určený pre dievčatá a chlapcov so zameraním na praktický nácvik prác v domácnosti, základov šitia, varenia, záhradkárskych prác a zdravotnej starostlivosti

       

      • do 1. ročníka môže byť prijatý uchádzač, ktorý neukončil vzdelávací program základnej školy v poslednom ročníku alebo posledný ročník neukončil úspešne

       

      • počas štúdia môže žiak absolvovať kurz na ukončenie nižšieho stredného vzdelania

       

      • po úspešnom ukončení odboru a kurzu môže absolvent pokračovať v trojročnom alebo štvorročnom štúdiu