• 6426 L vlasová kozmetika

        • 2-ročné nadstavbové štúdium

          Absolvent sa uplatní v kaderníckych a kozmetických salónoch, v živnostenských zariadeniach, prevádzkach televízie, v divadle, kúpeľných zariadeniach, na lodiach, v hoteloch, ale aj ako majster odbornej výchovy, v predajniach s kaderníckymi a kozmetickými prípravkami.