• História školy

    • Z HISTÓRE ŠKOLY:

      

     Súkromná stredná odborná škola vznikla 1. 9. 2008.

      

     ROK

     UDALOSŤ

     1983/1984

     ZALOŽENIE SOU OBCHODNÉHO SZSD V REVÚCEJ ODBOR PREDAVAČ

     1990/1991

     ZMENA NÁZVU ŠKOLY NA SOU SZSD REVÚCA ZRIADENIE DIEVČENSKEJ ODBORNEJ ŠKOLY S ODBOROM OPATROVATEĽKA

     1991/1992

     NA SOU PRIBUDOL ODBOR KUCHÁR – ČAŠNÍK A ARANŽÉR, NA DOŠ NOVÝ ODBOR OBCHOD A PODNIKANIE

     1992/1993

     NA SOU PRIBUDOL ODBOR CUKRÁR A OBCHODNÝ PRACOVNÍK

     18. 12. 1994 UDELENÝ ČESTNÝ NÁZOV SOU SZSD SAMUELA ORMISA

     1993/1994

     NADSTAVBOVÉ ŠTÚDIUM - ODBOR PREVÁDZKA OBCHODU SO ZAMERANÍM NA VNÚTORNÝ OBCHOD

     1994/1995

     NADSTAVBOVÉ ŠTÚDIUM NA DOŠ – SOCIÁLNE  SLUŽBY

     1996/1997

     NADSTAVBOVÉ ŠTÚDIUM – ODBOR SPOLOČNÉ STRAVOVANIE A PREVÁDZKA OBCHODU SO ZAMERANÍM NA PROPAGÁCIU

     1997/1998

     NA SOU PRIBUDOL ODBOR KADERNÍK

     2000/2001

     NADSTAVBOVÉ ŠTÚDIUM – VLASOVÁ KOZMETIKA

     2001/2002

     ZRIADENÁ  OBCHODNÁ AKADÉMIA V REVÚCEJ

     2002/2003

     ZMENA NÁZVU ŠKOLY NA SOU SPOTREBNÝCH  DRUŽSTIEV JEDNOTA S. ORMISA

     2003/2004

     ZMATUROVALA POSLEDNÁ TRIEDA DOŠ A DIEVČENSKÁ ODBORNÁ ŠKOLA V REVÚCEJ ZANIKLA

     2004/2005

     PO   PRVÝKRÁT MATUROVALI ŽIACI OBCHODNEJ   AKADÉMIE V REVÚCEJ

     OD 1. JANUÁRA  2005 SA ZRIAĎOVATEĽOM OA STAL COOP JEDNOTA SLOVENSKO, BRATISLAVA

     2005/2006

     ZAČALA SA PÍSAŤ NOVÁ KAPITOLA V DEJINÁCH ŠKOLY – VZNIKLA ZSŠ SDJ SAMUELA ORMISA

      ŽIACI ODBORU KUCHÁR-ČAŠNÍK KONALI ZÁVEREČNÉ SKÚŠKY POD GARANCIOU SOP

     2008/2009

     OD 1. 9. 2008 SA ZAČALA PÍSAŤ NOVÁ KAPITOLA ŠKOLY POD NÁZVOM SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA, ZRIAĎOVATEĽOM SA STALA FIRMA FEVE, s. r. o.

     2016/2017

     NA SSOŠ PRIBUDOL NOVÝ ODBOR PRAKTICKÁ ŽENA

     2019/2020

     OD 1. 9. 2019 JE ZAVEDENÝ NOVÝ PREDMET EMOCIONÁLNA VÝCHOVA A VČELÁRSTVO