• Viera Simanová: Web stránka

     • Mgr. MSc. Viera Simanová, sociálny pedagóg        Prirodzený človek nie je nespútaný divoch, ale ani otrok svojich vášní či cudzích mienok., vidí svojimi očami, cíti svojim srdcom a nedá sa ovládať inou autoritou ako vlastným rozumom."     J.J. Rousseau

      Socializácia znamená pozitívne správanie a dobré prispôsobenie sa človeka spoločnosti.

      Socializácia sa dá charakterizovať ako proces, ktorým sa  človek stáva spoločenskou sociálnou bytosťou.      KONTAKT :    vierka.simanova@centrum.sk