• 74. výročie oslobodenia Revúcej ČERVENOU a RUMUNSKOU armádou

     • 24. januára 2019 sa konali oslavy 74. výročia oslobodenia nášho mesta od nemeckých nacistov (Revúca bola oslobodená 25. januára 1945). Na oslavách sa zúčastnili aj naši žiaci so svojimi učiteľmi. 

      Česť, vďaka a večná sláva osloboditeľom!

     • Deň komplimentov / 24. január

     • Pani učiteľka Ing. Dana Vikorová si zo žiakmi pripomenula deň komplimentov

     • Fašiangy, Turíce, Veľká noc ide...

     • Zátišie pripravili Ing. Ingrid Dojčárová a Bc. Dana Vrbjarová so žiakmi z I.PZ