• Mauranti, pozrite si časopis pre stredoškolákov:

     • http://www.narodnekariernecentrum.sk/casopis-pre-stredoskolakov/

      <iframe style="width:700px;height:425px" src="https://s3.amazonaws.com/online.anyflip.com/wotj/gdet/index.html"  seamless="seamless" scrolling="no" frameborder="0" allowtransparency="true" allowfullscreen="true" ></iframe>

     • Zasadnutie vlády v Revúcej 12. 02. 2019

     • Neformálne stretnutie a rozhovory...

      Naša škola zabezpečovala občerstvenie pre účastníkov rokovania

     • Valentín sa blíži...

     • S láskou doma pohľadali, postrihali, doniesli, ušili, napiekli a naaranžovali žiaci odboru praktická žena pod vedením Ing. Ingrid Dojčárovej a Bc. Dany Vbjarovej 

      Nástenku  k Valentínovi pripravila Ing. Dana Vikorová