• Novinky, aktuality

      • Slávnostné vyradenie absolventov

      • Program

       slávnostného vyradenia absolventov IV. CE a II. N triedy

        

       Dátum:      27. máj 2019

       Miesto:      SSOŠ Revúca, učebňa č. 109 (konferenčná miestnosť)

       Čas:           10:35

       Prítomní:   IV. CE, II. N, I. A, II. A, III. A,  I. PZ, II. PZ, III. E

                          triedna učiteľka Ing. Ingrid Dojčárová

        

       Hostia:       vedenie školy a pedagogický zbor

        

       1. Gaudeámus igitur
       2. Otvorenie
       3. Príhovor triednej učiteľky
       4. Prevzatie maturitných vysvedčení, výučných listov a osvedčení. Podpis do kroniky.
       5. Záverečné slovo
       6. Žiaci odchod do tried a absolventi do života

        

        

      • Rozlúčka so školou

      • V utorok 14. mája 2019 sa rozlúčili naši maturanti so školu a mestom a odišli na akademický týždeň. Maturitné skúšky budú absolvovať 22. a 23. mája 2019. Všetkým držíme palce, želáme šťastú ruku a otvorenú myseľ pri maturitách.

      • OZNAM

      • Oznamujem všetkým uchádzačom o štúdium v študijnom odbore 6442 K obchodný pracovník, ktorí boli ÚSPEŠNÍ na prijímacích pohovoroch, že sú PRIJATÍ do prvého ročníka v školskom roku 2019/2020. 

        

       Žiaci, ktorí sa nešte neboli zapísať, nech sa dostavia na zápis aj so zápisným lístkom, rodným listom a občianskym preukazom ku zástupkyni RŠ. Žiaci, ktorí sa zapísali na inú školu, nech túto skutočnosť našej škole oznámia.

       Tešíme sa na Vás v novom školskom roku.