• Slávnostné vyradenie absolventov

     • Program

      slávnostného vyradenia absolventov IV. CE a II. N triedy

       

      Dátum:      27. máj 2019

      Miesto:      SSOŠ Revúca, učebňa č. 109 (konferenčná miestnosť)

      Čas:           10:35

      Prítomní:   IV. CE, II. N, I. A, II. A, III. A,  I. PZ, II. PZ, III. E

                         triedna učiteľka Ing. Ingrid Dojčárová

       

      Hostia:       vedenie školy a pedagogický zbor

       

      1. Gaudeámus igitur
      2. Otvorenie
      3. Príhovor triednej učiteľky
      4. Prevzatie maturitných vysvedčení, výučných listov a osvedčení. Podpis do kroniky.
      5. Záverečné slovo
      6. Žiaci odchod do tried a absolventi do života

       

       

     • Rozlúčka so školou

     • V utorok 14. mája 2019 sa rozlúčili naši maturanti so školu a mestom a odišli na akademický týždeň. Maturitné skúšky budú absolvovať 22. a 23. mája 2019. Všetkým držíme palce, želáme šťastú ruku a otvorenú myseľ pri maturitách.

     • OZNAM

     • Oznamujem všetkým uchádzačom o štúdium v študijnom odbore 6442 K obchodný pracovník, ktorí boli ÚSPEŠNÍ na prijímacích pohovoroch, že sú PRIJATÍ do prvého ročníka v školskom roku 2019/2020. 

       

      Žiaci, ktorí sa nešte neboli zapísať, nech sa dostavia na zápis aj so zápisným lístkom, rodným listom a občianskym preukazom ku zástupkyni RŠ. Žiaci, ktorí sa zapísali na inú školu, nech túto skutočnosť našej škole oznámia.

      Tešíme sa na Vás v novom školskom roku.