• Novinky, aktuality

      • Zima sa už zakráda...

      • Jedna vločka, druhá vločka,

       Teta zima žmúri očká.

       Sánky si hneď osedláme

       A letíme k starej mame.

       Na dvore nás sniežik zláka,

       Postavíme snehuliaka.

       Starká ešte mrkvu dá

       A snehuliak noštek má.

       Poďme domov, už sa zmráka,

       Lyžovačka zajtra čaká. 

       Výzdobu pripravila: Ing. Ingrid Dojčárová

      • DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ 28. 11. 2019

      • Pozývame žiakov deviateho ročníka ZŠ, ich rodičov a širokú verejnosť na

       Deň otvorených  dverí v našej škole.

        

       V školskom roku 2020/2021  ponúkame učebné trojročné odbory (končiace s výučným listom):

       HOSTINSKÝ/HOSTINSKÁ,

       CUKRÁR,

        

       štvorročný študijný odbor (končiaci s výučným listom):

       OBCHODNÝ PRACOVNÍK,

        

       dvojročný učebný odbor (končiaci s vysvedčením o záverečnej skúške) s možnosťou absolvovať  kurz na získanie nižšieho stredného vzdelania:

       PRAKTICKÁ ŽENA,

        

       dvojročný nadstavbový študijný  odbor pre absolventov trojročných učebných potravinárskych odborov:

       SPOLOČNÉ STRAVOVANIE,

        

       dvojročný študijný pomaturitný odbor pre absolventov strednej školy s maturitou:

       CESTOVNÝ RUCH.

        

       Tešíme sa na Vašu účasť!

        

      • Nikolas  SAMKO 2. 9. 2001 – 15. 11. 2019

      • Nikolas  SAMKO

       2. 9. 2001 – 15. 11. 2019

        

        Života kniha zavrela sa,
       písaná srdcom, krvou zo žíl.

       Zápis v nej zlatým písmom hlása,
       že Nikolas svoj život dožil.

       Priskoro si podal ruku smrti...

       Tvoje srdce stíchlo.

       Čas ubieha a nevráti, čo vzal.

       Len láska, úcta a spomienky zostávajú.

        

       R.I.P.,    pracovníci a žiaci školy

      • OZNAM - TLAČENIE KAPUSTY

      •                                         TLAČENIE KAPUSTY

       Oznamujeme žiakom školy, že pomaly, ale isto sa blížia Vianoce a je najvyšší čas kapustu pripraviť, aby dobrá kapustnica na stole rozvoniavala.

       A preto, 8. 11. 2019 sa uskutoční súťaž v tlačení kapusty do suda.

       Tlačenia sa zúčastnia žiaci všetkých odborov podľa rozpisu.

       Po vykysnutí odborná porota vyhodnotí najlepšiu kapustu.

       Víťaz bude odmenený vecnou cenou.

        

       HOS (I.A, II.A, III.A)

       10:35 – 12:15

       Učebňa HOS

       Dozor:

       Mgr. Branislav Paluš

       Mgr. Marta Valková

       Ing. Janka Brokešová

       Ing. Dana Vikorová

        

       OP (I.C, II.C)

       10:35 – 12:15

       Učebňa HOS

       Dozor:

       Bc. Dana Vrbjarová

       Ing. Viera Badínová

        

       PZ (I.PZ, II.PZ)

       10:35 – 12:15

       Učebňa VCE

       Dozor:

       Ing. Ingrid Dojčárová

       Mgr. Alena Koroľová

        

       OA (IV.C)

       10:35 – 12:15

       Učebňa VCE

       Dozor:

       RNDr. Janka Strinková

       Ing. Ingrid Turčányiová

      • Praktické cvičenia na predmete VČELÁRSTVO

      • 7. novembra 2019 žiaci prvých ročníkov absolvovali cvičenia v rámci predmetu včelárstvo.

       Pod vedením miestnych včelárov Milky a Martina Böhmerovcov sa žiaci zoznámili so včelím voskom, z ktorého si vyrobili sviečku. Samozrejme, boli aj poučení o bezpečnom používaní sviečok. Žiakom sa nový predmet páči. Učiteľa Martina Böhmera na konci hodiny ocenili potleskom. 

       FOTO: Ing. Ingrid Dojčárová

       ---------------------------------------------

       OZNAM

       7. 11. 2019 budú mať triedy

       I. A, I.C, I.PZ a II.PZ

       prvé dve hodiny predmet včelárstvo

       v triede II.C. Potom pokračujú podľa  riadneho rozvrhu.

        

       Po 4. hodine  o 11:20 idú žiaci celej školy do kina na filmové predstavenie.