• DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ

     • pozývame

       

      žiakov končiacich ročníkov ZŠ

      a ich rodičov

      dňa

       

      1. decembra 2017

      8.00 – 13.00

       

      na prehliadku školy a prezentáciu zručností žiakov

      pod odborným vedením pedagógov

      v rámci

       

      dňa

       otvorených dverí

     • Mladí gemerčania idú do sveta

     • V dňoch 11.10 až 1.11.2015 sa naši žiaci  spolu s učiteľkou angličtiny RNDr.Jankou Strinkovou vybrali získavať praktické skúsenosti do Anglicka, do krásneho mesta Portmouth presláveného jeho históriou.

      V meste Portmouth naši žiaci strávili 3 týždne vďaka projektu Erasmus+ a zúčastnili sa ho žiaci študijného odboru obchodný pracovník,obchodná akadémia a učebného odboru hostinský/á.

      Žiaci pracovali podľa odborov v charitatívnych obchodoch a v kaviarňach. Popri odbornej práci sa vyrovnávali aj s komunikáciou v anglickom jazyku.

      Pred Vianocami 2015 pod odborným pedagogickým dozorom Ing. Dany Vikorovej sa naši žiaci v rámci toho istého projektu ERASMUS+ zúčatnili odbornej stáži vo Viedni v Rakúsku.

      V školskom roku 2017/18 sme získavali pracovné skúsenosti v Budapešti, opäť prostredníctvom projektu Erasmus+ a tešíme sa na ďalšiu výzvu ktorú nám prinesie budúcnosť.

       

     • Obchodný pracovník - práca na odbornom výcviku v TESCO