• Sto rokov od prvého oficiálneho vyhlásenia slovenského jazyka ako vyučovacieho jazyka na Slovensku

     • V dňoch 14. a 15. februára 2018 naši žiaci boli súčasťou cateringu pre celoslovenskú konferenciu v Revúcej: Sto rokov od prvého oficiálneho vyhlásenia slovenského jazyka ako vyučovacieho jazyka na Slovensku, ktorej cieľom bolo prezentovať postavenie slovenského jazyka ako vyučovacieho jazyka v školskom systéme na Slovensku v historických súvislostiach a v súčasnom kultúrno-spoločenskom kontexte.

      Za vzornú reprezentáciu školy ďakujeme žiakom:

      I.A  -  Veronika Ištóková, Adriana Horváthová

      II.A -  Nikolas Samko, Erika Simanová, Lucia Vranecová, Róbert Bendula, Erika Horváthová

      III.A - Grlák Mário, Zuzana Juhásová, Róbert Milo, Nikola Rusová

      pod odborným vedením majsteriek odborného výcviku Bc. Kojnokovej a Mgr. Valkovej.

       

      Učiteľské noviny

      Štátny pedagogický ústav

      Dnes24