• 24. jún 2019 - začínajú záverečné skúšky

     • Od 24. júna do 26. júna 2019 naši žiaci z III. A, odbor hostinský, hostinská a z II.PZ, odbor praktická žena konajú záverečné skúšky. Želáme im veľa šťastia, pokojnú myseľ a úspechov v ďašom živote.

      Časový harmonogram - záverečné skúšky 2019

      24. jún 2019

      HOSTINSKÝ, HOSTINSKÁ

      Písomná časť a praktická časť

      Stáli členovia  skúšobnej komisie

      Predseda skúšobnej komisie

      Mgr. Marta JASENSKÁ

      Podpredseda skúšobnej komisie

      Mgr. ANNA OPIELOVÁ

      Triedny učiteľ

      Mgr. Mária ANTALÍKOVA

      Členovia skúšobnej komisie pre písomnú časť

      Dozor (8:00 – 9:00) v I.C

      Mgr. ANNA OPIELOVÁ

      Hodnotitelia PČ ZS

      Ing. Ingrid TURČÁNYIOVÁ

      Ing. Ingrid DOJČÁROVÁ

      Členovia skúšobnej komisie pre praktickú časť

      Normovanie (9.05 – 10:05) v I.C

      Technológia (10:10 – 13:40) v cuk. výr.

      Stolovanie (10:10 – 11:40) v učebni HOS

      Ing. Ingrid TURČÁNYIOVÁ

      Ing. Ingrid DOJČÁROVÁ

      Bc. Viera KOJNOKOVÁ

       

      25. jún 2019

      HOSTINSKÝ, HOSTINSKÁ

      Praktická časť

      Stáli členovia  skúšobnej komisie

      Predseda skúšobnej komisie

      Mgr. Marta JASENSKÁ

      Podpredseda skúšobnej komisie

      Mgr. ANNA OPIELOVÁ

      Triedny učiteľ

      Mgr. Mária ANTALÍKOVA

      Členovia skúšobnej komisie pre praktickú časť

      Technológia (8:00 – 15:10)

      v cuk. výr.

      Stolovanie (8:00 – 9:40) v učebni HOS

      Ing. Ingrid TURČÁNYIOVÁ

      Bc. Viera KOJNOKOVÁ

       

      26. jún 2019

      HOSTINSKÝ, HOSTINSKÁ

      Ústna časť (10:15 – 14:30) v konferenčnej miestn osti

      Stáli členovia  skúšobnej komisie

      Predseda skúšobnej komisie

      Mgr. Marta JASENSKÁ

      Podpredseda skúšobnej komisie

      Mgr. ANNA OPIELOVÁ

      Triedny učiteľ

      Mgr. Mária ANTALÍKOVA

      Členovia skúšobnej komisie pre ústnu časť

      Ing. Ingrid TURČÁNYIOVÁ

      Ing. Ingrid DOJČÁROVÁ

      Ing. Kamila SOPKO-ZIMOVÁ

      Bc. Viera KOJNOKOVÁ

       

       

      Rozpis skúšajúcich na záverečných skúškach 2019

       

      25. jún 2019

      PRAKTICKÁ ŽENA

      Písomná časť a praktická časť

      Stáli členovia  skúšobnej komisie

      Predseda skúšobnej komisie

      PaedDr. Viktória SURINOVÁ

      Podpredseda skúšobnej komisie

      Mgr. Alena KOROĽOVÁ

      Triedny učiteľ

      Bc. Dana VRBJAROVÁ

      Členovia skúšobnej komisie pre písomnú časť

      Dozor na PČ ZS (8:00 – 9:00) v III.A

      Bc. Dana VRBJAROVÁ

      Hodnotitelia PČ ZS

      Ing. Ingrid TURČÁNYIOVÁ

      RNDr. Janka STRINKOVÁ

      Členovia skúšobnej komisie pre praktickú časť

      Ing. Kamila SOPKO-ZIMOVÁ (ZVV 9:10 – 12:15) v kuchynke

      PhDr. Anna CHOVANKOVÁ (SOZ 12:30 – 13:30) v kaderníctve

      RNDr. Janka STRINKOVÁ (PCH 12:30 – 14:45) v I. PZ

      Bc. Dana VRBJAROVÁ (RUC9:10 – 12:15) v II. PZ

       

      26. jún 2019

      PRAKTICKÁ ŽENA

      Ústna časť (8:00 – 9:15) v konferenčnej miestnosti

      Stáli členovia  skúšobnej komisie

      Predseda skúšobnej komisie

      PaedDr. Viktória SURINOVÁ

      Podpredseda skúšobnej komisie

      Mgr. Alena KOROĽOVÁ

      Triedny učiteľ

      Bc. Dana VRBJAROVÁ

      Členovia skúšobnej komisie pre ústnu časť

      Ing. Ingrid DOJČÁROVÁ

      PhDr. Anna CHOVANKOVÁ

       

      Ústna časť záverečnej skúšky

       

      Odbor: 6489 H hostinský, hostinská

      Dátum: 26. 6. 2019 (streda)

      Miesto: konferenčná miestnosť (č. 109)

      Skúšobná komisia:

      Predseda: Mgr. Marta JASENSKÁ

      Podpredseda: Mgr. Anna OPIELOVÁ

      Triedny učiteľ: Mgr. Mária ANTALÍKOVÁ

      Členovia: Ing. Ingrid TURČÁNYIOVÁ, Ing. Ingrid DOJČÁROVÁ, Bc. Viera KOJNOKOVÁ,

      Ing. Kamila SOPKO-ZIMOVÁ

       

      Čas na prípravu

      min. 15 minút

      Čas na odpoveď

      max. 15 min.

      1

      Antalová Darina

      9:15 – 9:30

      9:30 – 9:45

      2

      Antalová Jana

      9:30 – 9:45

      9:45 – 10:00

      3

      Horváthová Erika

      9:45 – 10:00

      10:00 – 10:15

      4

      Rubášová Michaela

      10:00 – 10:15

      10:15 – 10:30

      5

      Samková Klaudia

      10:15 – 10:30

      10:30– 10:45

      6

      Simanová Erika

      10:30 – 10:45

      10:45– 11:00

      7

      Bendula Róbert

      10:45 – 11:00

      11:00 – 11:15

      Vyhodnotenie: o 11:25

       

       

      Ústna časť záverečnej skúšky

      Odbor: 3164 F praktická žena

      Dátum: 26. 6. 2019 (streda)

      Miesto: konferenčná miestnosť (č. 109)

      Skúšobná komisia:

      Predseda: PadDr. Viktória SURINOVÁ

      Podpredseda: Mgr. Alena KOROĽOVÁ

      Triedny učiteľ: Bc. Dana VRBJAROVÁ

      Členovia:

      Ing. Ingrid DOJČÁROVÁ, PhDr. Anna CHOVANKOVÁ

       

      Rozpis

       

      Čas na prípravu

      min. 15 minút

      Čas na odpoveď

      max. 15 min.

      1.

      Anderko Zdeno

      7:45 – 8:00

      8:00 – 8:15

      2. 

      Duláková Petra

      8:00 – 8:15

      8:15– 8:30

      3.

      Gunár Ladislav

      8:15– 8:30

      8:30 – 8:45

      4.

      Hováth Kevin

      8:30 – 8:45

      8:45 – 9:00

      Vyhodnotenie: o 9:05

       

       

     • KÁČER NA BICYKLI V REVÚCEJ

     • Dnes, 24. júna 2019, zavítal do Revúcej Káčer na bicykli s dobrou myšlienkou -  podporiť tých, ktorí pomoc potrebujú. Naši žiaci pod vedením Mgr. Branislava Paluš sa zúčastnili privítania pána Káčera na námestí. Želáme pánovi Káčerovi veľa zdravia a síl pri ďalších jeho aktivitách.

     • FESTIVAL JEDÁL

     • 22. júna 2019 sme sa so žiakmi a pracovníkmi školy zapojili do programu DNI MESTA. Tradične sa varil guláš, ale aj guľky, langoše, domáce koláče. Na osvieženie sme ponúkali čapovanú kofolu, citronádu s čerstvým ovocím a kávu. Zákazníci nás potešili tým, že im chutilo. Tešíme sa na Vás nabudúce :)

     • Boli sme úspešní na medzinárodnej súťaži 4For Fest v Rimavskej Sobote

     • V Rimavskej Sobote sa 13. júna 2019 konala medzinárodná súťaž v gastronómii. Nás zastupovali žiačky Erika Horváthová (III. A, hostinský, hostinská) a Janka Grláková (I. C, obchodný pracovník). Obe žiačky boli veľmi úspešné - Erika získala striebornú medailu a Janka bola ocenená mimoriadnou cenou. Obom žiačkam blahoželáme a ďakujem majsterkám odborného výcviku Bc. Viere Kojnokovej a Bc. Dane Vrbjarovej, ktoré ich pripravovali.

     • MDD v škole...

     • ... pracovníci v našej škole pripravili pre žiakov športovo-zábavný pondelok. Neučilo sa, ale škola bola ako v úli. Žiaci sa presúvali na jednotlivé stanovištia a získavali body v rôznych disciplínach - skákali na trampolínach, trénovali sed-ľah, hádzali granátom (niektorí aj cez plot do susedov), zahrali sa s hokejkami, pričom sa snažili dostať loptičku do bránky, ukázali, akí sú zruční v šľahaní vaječných bielkov, skúmali kvalitu a dĺžku šupky citrusových plodov, bojovali na šachovnici a ponamáhali si mozgové závity pri kvízových otázkach... Keďže bolo pekne a teplo, žiaci smäd hasili čapovanou kofolou a hlad pomohol zahnať kotlíkový guláš, ktorý pripravil kolektív zložený z kuchárok, učiteľov, majsteriek,...,  jednoducho, každý prispel svojou troškou do kotla. Keď už nikto nebol ani smädný ani hladný, prišiel čas na vyhodnotenie a tombolu. Ceny za výkony  a do tomboly venovala Rada rodičov a pani riaditeľka. Týmto ďakujeme aj vedeniu obchodného reťazca TESCO, ktoré sponzorsky venovalo ingrediencie do guláša. Samozrejme, vďaka patrí aj hlavnému organizátorovi - Mgr. Braňovi Palušovi  a jeho pomocníkom - učiteľom, majsterkám a ďalším pracovníkom. Bodku za pekným dňom dala žiačka III.A triedy - Miška Rubášová, ktorá sa v mene všetkých žiakov poďakovala škole za pripravené dopoludnie. Ako to všetko prebiehalo, pozrite si v galérii.