• Novinky, aktuality

      • 24. jún 2019 - začínajú záverečné skúšky

      • Od 24. júna do 26. júna 2019 naši žiaci z III. A, odbor hostinský, hostinská a z II.PZ, odbor praktická žena konajú záverečné skúšky. Želáme im veľa šťastia, pokojnú myseľ a úspechov v ďašom živote.

       Časový harmonogram - záverečné skúšky 2019

       24. jún 2019

       HOSTINSKÝ, HOSTINSKÁ

       Písomná časť a praktická časť

       Stáli členovia  skúšobnej komisie

       Predseda skúšobnej komisie

       Mgr. Marta JASENSKÁ

       Podpredseda skúšobnej komisie

       Mgr. ANNA OPIELOVÁ

       Triedny učiteľ

       Mgr. Mária ANTALÍKOVA

       Členovia skúšobnej komisie pre písomnú časť

       Dozor (8:00 – 9:00) v I.C

       Mgr. ANNA OPIELOVÁ

       Hodnotitelia PČ ZS

       Ing. Ingrid TURČÁNYIOVÁ

       Ing. Ingrid DOJČÁROVÁ

       Členovia skúšobnej komisie pre praktickú časť

       Normovanie (9.05 – 10:05) v I.C

       Technológia (10:10 – 13:40) v cuk. výr.

       Stolovanie (10:10 – 11:40) v učebni HOS

       Ing. Ingrid TURČÁNYIOVÁ

       Ing. Ingrid DOJČÁROVÁ

       Bc. Viera KOJNOKOVÁ

        

       25. jún 2019

       HOSTINSKÝ, HOSTINSKÁ

       Praktická časť

       Stáli členovia  skúšobnej komisie

       Predseda skúšobnej komisie

       Mgr. Marta JASENSKÁ

       Podpredseda skúšobnej komisie

       Mgr. ANNA OPIELOVÁ

       Triedny učiteľ

       Mgr. Mária ANTALÍKOVA

       Členovia skúšobnej komisie pre praktickú časť

       Technológia (8:00 – 15:10)

       v cuk. výr.

       Stolovanie (8:00 – 9:40) v učebni HOS

       Ing. Ingrid TURČÁNYIOVÁ

       Bc. Viera KOJNOKOVÁ

        

       26. jún 2019

       HOSTINSKÝ, HOSTINSKÁ

       Ústna časť (10:15 – 14:30) v konferenčnej miestn osti

       Stáli členovia  skúšobnej komisie

       Predseda skúšobnej komisie

       Mgr. Marta JASENSKÁ

       Podpredseda skúšobnej komisie

       Mgr. ANNA OPIELOVÁ

       Triedny učiteľ

       Mgr. Mária ANTALÍKOVA

       Členovia skúšobnej komisie pre ústnu časť

       Ing. Ingrid TURČÁNYIOVÁ

       Ing. Ingrid DOJČÁROVÁ

       Ing. Kamila SOPKO-ZIMOVÁ

       Bc. Viera KOJNOKOVÁ

        

        

       Rozpis skúšajúcich na záverečných skúškach 2019

        

       25. jún 2019

       PRAKTICKÁ ŽENA

       Písomná časť a praktická časť

       Stáli členovia  skúšobnej komisie

       Predseda skúšobnej komisie

       PaedDr. Viktória SURINOVÁ

       Podpredseda skúšobnej komisie

       Mgr. Alena KOROĽOVÁ

       Triedny učiteľ

       Bc. Dana VRBJAROVÁ

       Členovia skúšobnej komisie pre písomnú časť

       Dozor na PČ ZS (8:00 – 9:00) v III.A

       Bc. Dana VRBJAROVÁ

       Hodnotitelia PČ ZS

       Ing. Ingrid TURČÁNYIOVÁ

       RNDr. Janka STRINKOVÁ

       Členovia skúšobnej komisie pre praktickú časť

       Ing. Kamila SOPKO-ZIMOVÁ (ZVV 9:10 – 12:15) v kuchynke

       PhDr. Anna CHOVANKOVÁ (SOZ 12:30 – 13:30) v kaderníctve

       RNDr. Janka STRINKOVÁ (PCH 12:30 – 14:45) v I. PZ

       Bc. Dana VRBJAROVÁ (RUC9:10 – 12:15) v II. PZ

        

       26. jún 2019

       PRAKTICKÁ ŽENA

       Ústna časť (8:00 – 9:15) v konferenčnej miestnosti

       Stáli členovia  skúšobnej komisie

       Predseda skúšobnej komisie

       PaedDr. Viktória SURINOVÁ

       Podpredseda skúšobnej komisie

       Mgr. Alena KOROĽOVÁ

       Triedny učiteľ

       Bc. Dana VRBJAROVÁ

       Členovia skúšobnej komisie pre ústnu časť

       Ing. Ingrid DOJČÁROVÁ

       PhDr. Anna CHOVANKOVÁ

        

       Ústna časť záverečnej skúšky

        

       Odbor: 6489 H hostinský, hostinská

       Dátum: 26. 6. 2019 (streda)

       Miesto: konferenčná miestnosť (č. 109)

       Skúšobná komisia:

       Predseda: Mgr. Marta JASENSKÁ

       Podpredseda: Mgr. Anna OPIELOVÁ

       Triedny učiteľ: Mgr. Mária ANTALÍKOVÁ

       Členovia: Ing. Ingrid TURČÁNYIOVÁ, Ing. Ingrid DOJČÁROVÁ, Bc. Viera KOJNOKOVÁ,

       Ing. Kamila SOPKO-ZIMOVÁ

        

       Čas na prípravu

       min. 15 minút

       Čas na odpoveď

       max. 15 min.

       1

       Antalová Darina

       9:15 – 9:30

       9:30 – 9:45

       2

       Antalová Jana

       9:30 – 9:45

       9:45 – 10:00

       3

       Horváthová Erika

       9:45 – 10:00

       10:00 – 10:15

       4

       Rubášová Michaela

       10:00 – 10:15

       10:15 – 10:30

       5

       Samková Klaudia

       10:15 – 10:30

       10:30– 10:45

       6

       Simanová Erika

       10:30 – 10:45

       10:45– 11:00

       7

       Bendula Róbert

       10:45 – 11:00

       11:00 – 11:15

       Vyhodnotenie: o 11:25

        

        

       Ústna časť záverečnej skúšky

       Odbor: 3164 F praktická žena

       Dátum: 26. 6. 2019 (streda)

       Miesto: konferenčná miestnosť (č. 109)

       Skúšobná komisia:

       Predseda: PadDr. Viktória SURINOVÁ

       Podpredseda: Mgr. Alena KOROĽOVÁ

       Triedny učiteľ: Bc. Dana VRBJAROVÁ

       Členovia:

       Ing. Ingrid DOJČÁROVÁ, PhDr. Anna CHOVANKOVÁ

        

       Rozpis

        

       Čas na prípravu

       min. 15 minút

       Čas na odpoveď

       max. 15 min.

       1.

       Anderko Zdeno

       7:45 – 8:00

       8:00 – 8:15

       2. 

       Duláková Petra

       8:00 – 8:15

       8:15– 8:30

       3.

       Gunár Ladislav

       8:15– 8:30

       8:30 – 8:45

       4.

       Hováth Kevin

       8:30 – 8:45

       8:45 – 9:00

       Vyhodnotenie: o 9:05

        

        

      • KÁČER NA BICYKLI V REVÚCEJ

      • Dnes, 24. júna 2019, zavítal do Revúcej Káčer na bicykli s dobrou myšlienkou -  podporiť tých, ktorí pomoc potrebujú. Naši žiaci pod vedením Mgr. Branislava Paluš sa zúčastnili privítania pána Káčera na námestí. Želáme pánovi Káčerovi veľa zdravia a síl pri ďalších jeho aktivitách.

      • FESTIVAL JEDÁL

      • 22. júna 2019 sme sa so žiakmi a pracovníkmi školy zapojili do programu DNI MESTA. Tradične sa varil guláš, ale aj guľky, langoše, domáce koláče. Na osvieženie sme ponúkali čapovanú kofolu, citronádu s čerstvým ovocím a kávu. Zákazníci nás potešili tým, že im chutilo. Tešíme sa na Vás nabudúce :)

      • Boli sme úspešní na medzinárodnej súťaži 4For Fest v Rimavskej Sobote

      • V Rimavskej Sobote sa 13. júna 2019 konala medzinárodná súťaž v gastronómii. Nás zastupovali žiačky Erika Horváthová (III. A, hostinský, hostinská) a Janka Grláková (I. C, obchodný pracovník). Obe žiačky boli veľmi úspešné - Erika získala striebornú medailu a Janka bola ocenená mimoriadnou cenou. Obom žiačkam blahoželáme a ďakujem majsterkám odborného výcviku Bc. Viere Kojnokovej a Bc. Dane Vrbjarovej, ktoré ich pripravovali.

      • MDD v škole...

      • ... pracovníci v našej škole pripravili pre žiakov športovo-zábavný pondelok. Neučilo sa, ale škola bola ako v úli. Žiaci sa presúvali na jednotlivé stanovištia a získavali body v rôznych disciplínach - skákali na trampolínach, trénovali sed-ľah, hádzali granátom (niektorí aj cez plot do susedov), zahrali sa s hokejkami, pričom sa snažili dostať loptičku do bránky, ukázali, akí sú zruční v šľahaní vaječných bielkov, skúmali kvalitu a dĺžku šupky citrusových plodov, bojovali na šachovnici a ponamáhali si mozgové závity pri kvízových otázkach... Keďže bolo pekne a teplo, žiaci smäd hasili čapovanou kofolou a hlad pomohol zahnať kotlíkový guláš, ktorý pripravil kolektív zložený z kuchárok, učiteľov, majsteriek,...,  jednoducho, každý prispel svojou troškou do kotla. Keď už nikto nebol ani smädný ani hladný, prišiel čas na vyhodnotenie a tombolu. Ceny za výkony  a do tomboly venovala Rada rodičov a pani riaditeľka. Týmto ďakujeme aj vedeniu obchodného reťazca TESCO, ktoré sponzorsky venovalo ingrediencie do guláša. Samozrejme, vďaka patrí aj hlavnému organizátorovi - Mgr. Braňovi Palušovi  a jeho pomocníkom - učiteľom, majsterkám a ďalším pracovníkom. Bodku za pekným dňom dala žiačka III.A triedy - Miška Rubášová, ktorá sa v mene všetkých žiakov poďakovala škole za pripravené dopoludnie. Ako to všetko prebiehalo, pozrite si v galérii.