• Novinky, aktuality

      • OZNAM

      • Začiatok nového školského roka 2019/2020

       Nový školský rok 2019/2020 sa začína 2. septembra 2019. V pondelok príchod žiakov do školy o 9:00. 

      • KOMISIONÁLNE SKÚŠKY za II. polrok 2018/2019

      • Rozpis komisionálnych skúšok

       august 2019

       22. august 2019 - štvrtok

        

       SJL

       8:00 – 9:00

       Samko Nikolas, I. PZ

       Ruszó Marcel, III. E

       knižnica

        

       Predseda: Ing. Viera Badínová

       Skúšajúci: Mgr. Alena Koroľová

       Skúšajúci: Mgr. Mária Antalíková

        

       DEJ

       9:00 – 9:30

       Ruszóová Eva, I. C

                                                                              knižnica

        

       PAJ, DAJ, KAJ

       9:15 – 10:45

       Machava Slavomír, III. E

       Rusnáková Viktória, III. E

       Ruszó Marcel, III. E

       Sendrej Tomáš, IV. CE

       Danková Miroslava, II. N

       Učebňa ANJ

       Predseda: Ing. Viera Badínová

       Skúšajúci: RNDr. Janka Strinková

       Skúšajúci: Mgr. Branislav Paluš

        

       MAT

       10:50 – 11:20

       Machava Slavomír, III. E

       Ruszóová Eva, I. C

       I.C

       Predseda: Ing. Viera Badínová

       Skúšajúci: Mgr. Janka Laciaková

       Skúšajúci: Ing. Kamila Sopko-Zimová

        

       EKO

       MEU

       11:25 – 12:05

       Machava Slavomír, III. E

       Sendrej Tomáš, IV. CE

       Boldyšová Alexandra, I.C

       I.C

       Predseda: Ing. Viera Badínová

       Skúšajúci: Ing. Janka Brokešová

       Skúšajúci: Ing. Kamila Sopko-Zimová

        

       UCT

       12:15 – 13:15

       Machava Slavomír, III. E

       Ruszó Marcel, III. E

       I.C

       Predseda: Ing. Viera Badínová

       Skúšajúci: Ing. Janka Brokešová

       Skúšajúci: Ing. Kamila Sopko-Zimová

        

       OVY

       11:25 – 12:25

       Ruszóová Eva, I. C

       Boldyšová Alexandra, I.C (26.8.2019 o 8:00)

       Učebňa HOS

       Predseda: Ing. Viera Badínová

       Skúšajúci: Mgr. Anna Opielová

       Skúšajúci: Bc. Dana Vrbjarová

        

       ZVV

       9:15 – 9:45

       Samko Nikolas, I.PZ

       I.PZ

       Predseda: Ing. Viera Badínová

       Skúšajúci: Mgr. Mária Antalíková

       Skúšajúci: Ing. Ingrid Turčányiová

        

       KMM

       12:30 – 13:00

       Ruszóová Eva, I. C

       I.PZ

       Predseda: Ing. Viera Badínová

       Skúšajúci: PhDr. Anna Chovanková

       Skúšajúci: Patrik Kopkáš

        

        

        

       Rozpis komisionálnych skúšok

       august 2019

        

       23. august 2019 - piatok

        

       HOS

       8:00 – 8:30

       Machava Slavomír, III. E

       I.C

       Predseda: Ing. Viera Badínová

       Skúšajúci: Ing. Janka Brokešová

       Skúšajúci: Ing. Kamila Sopko-Zimová

        

       PRN

       8:35 – 9:05

       Machava Slavomír, III. E

       I.C

       Predseda: Ing. Viera Badínová

       Skúšajúci: PhDr. Anna Chovanková

       Skúšajúci: Ing. Janka Brokešová

        

       KAP

       KMA

       9:15 – 10:00

       Machava Slavomír, III. E

       I.C

       Predseda: Ing. Viera Badínová

       Skúšajúci: PhDr. Anna Chovanková

       Skúšajúci: Mgr. Mária Antalíková

        

       ADK

       10:15 – 11:00

       Machava Slavomír, III. E

       INF 1

       Predseda: Ing. Viera Badínová

       Skúšajúci: Ing. Janka Brokešová

       Skúšajúci: Ing. Ingrid Dojčárová