• OZNAM

     • Začiatok nového školského roka 2019/2020

      Nový školský rok 2019/2020 sa začína 2. septembra 2019. V pondelok príchod žiakov do školy o 9:00. 

     • KOMISIONÁLNE SKÚŠKY za II. polrok 2018/2019

     • Rozpis komisionálnych skúšok

      august 2019

      22. august 2019 - štvrtok

       

      SJL

      8:00 – 9:00

      Samko Nikolas, I. PZ

      Ruszó Marcel, III. E

      knižnica

       

      Predseda: Ing. Viera Badínová

      Skúšajúci: Mgr. Alena Koroľová

      Skúšajúci: Mgr. Mária Antalíková

       

      DEJ

      9:00 – 9:30

      Ruszóová Eva, I. C

                                                                             knižnica

       

      PAJ, DAJ, KAJ

      9:15 – 10:45

      Machava Slavomír, III. E

      Rusnáková Viktória, III. E

      Ruszó Marcel, III. E

      Sendrej Tomáš, IV. CE

      Danková Miroslava, II. N

      Učebňa ANJ

      Predseda: Ing. Viera Badínová

      Skúšajúci: RNDr. Janka Strinková

      Skúšajúci: Mgr. Branislav Paluš

       

      MAT

      10:50 – 11:20

      Machava Slavomír, III. E

      Ruszóová Eva, I. C

      I.C

      Predseda: Ing. Viera Badínová

      Skúšajúci: Mgr. Janka Laciaková

      Skúšajúci: Ing. Kamila Sopko-Zimová

       

      EKO

      MEU

      11:25 – 12:05

      Machava Slavomír, III. E

      Sendrej Tomáš, IV. CE

      Boldyšová Alexandra, I.C

      I.C

      Predseda: Ing. Viera Badínová

      Skúšajúci: Ing. Janka Brokešová

      Skúšajúci: Ing. Kamila Sopko-Zimová

       

      UCT

      12:15 – 13:15

      Machava Slavomír, III. E

      Ruszó Marcel, III. E

      I.C

      Predseda: Ing. Viera Badínová

      Skúšajúci: Ing. Janka Brokešová

      Skúšajúci: Ing. Kamila Sopko-Zimová

       

      OVY

      11:25 – 12:25

      Ruszóová Eva, I. C

      Boldyšová Alexandra, I.C (26.8.2019 o 8:00)

      Učebňa HOS

      Predseda: Ing. Viera Badínová

      Skúšajúci: Mgr. Anna Opielová

      Skúšajúci: Bc. Dana Vrbjarová

       

      ZVV

      9:15 – 9:45

      Samko Nikolas, I.PZ

      I.PZ

      Predseda: Ing. Viera Badínová

      Skúšajúci: Mgr. Mária Antalíková

      Skúšajúci: Ing. Ingrid Turčányiová

       

      KMM

      12:30 – 13:00

      Ruszóová Eva, I. C

      I.PZ

      Predseda: Ing. Viera Badínová

      Skúšajúci: PhDr. Anna Chovanková

      Skúšajúci: Patrik Kopkáš

       

       

       

      Rozpis komisionálnych skúšok

      august 2019

       

      23. august 2019 - piatok

       

      HOS

      8:00 – 8:30

      Machava Slavomír, III. E

      I.C

      Predseda: Ing. Viera Badínová

      Skúšajúci: Ing. Janka Brokešová

      Skúšajúci: Ing. Kamila Sopko-Zimová

       

      PRN

      8:35 – 9:05

      Machava Slavomír, III. E

      I.C

      Predseda: Ing. Viera Badínová

      Skúšajúci: PhDr. Anna Chovanková

      Skúšajúci: Ing. Janka Brokešová

       

      KAP

      KMA

      9:15 – 10:00

      Machava Slavomír, III. E

      I.C

      Predseda: Ing. Viera Badínová

      Skúšajúci: PhDr. Anna Chovanková

      Skúšajúci: Mgr. Mária Antalíková

       

      ADK

      10:15 – 11:00

      Machava Slavomír, III. E

      INF 1

      Predseda: Ing. Viera Badínová

      Skúšajúci: Ing. Janka Brokešová

      Skúšajúci: Ing. Ingrid Dojčárová