• Novinky, aktuality

      • Kurz ochrany života a zdravia III. A

      • V dňoch 23.09.2019 až 25.09.2019 sa konal ,,Kurz ochrany života a zdravia,, pre žiakov tretieho ročníka našej školy. Hlavná časť kurzu  prebiehala v prírodných oblastiach okrajovej časti mesta Revúca - ,,Za Laca, Skalka, Kúpeľná, Úkorová,,.

       Žiaci absolvovali turistické pochody, streleckú prípravu, prednášky z civilnej ochrany, naučili sa zakladať oheň, ako aj prípravu jednoduchých pokrmov v lese. Zároveň boli konfrontovaní  so základnou topografiou v praxi, ako aj zdravotníckou prípravou a učili sa ako poskytnúť základnú prvú pomoc v prírode v prípade núdze. Tretí deň sa z dôvodu veľmi nepriaznivého počasia premietali inštruktážne filmy s tematikou ,,ako prežiť v prírode,,. Žiaci si odniesli veľa príjemných zážitkov. Vďaka patrí hlavnému inštruktorovi cvičenia a zodpovednému pedagógovi pánovi učiteľovi Mgr.Bc. Branislavovi Palušovi.

      • 1. účelové cvičenie

      • Dňa 20. 09. 2019 sa konalo ,,Prvé účelové cvičenie,, pre žiakov prvých ročníkov našej školy, tried I.AI.C. Hlavná časť účelového cvičenia prebiehala v prírodnej oblasti okrajovej časti mesta Revúca  - ,,SKALKA,,.

       Naši žiaci  absolvovali prednášku z civilnej ochrany, zdravotnej a topografickej prípravy v prírode, ako aj streleckú prípravu a následnú streľbu zo vzduchovej zbrane. Odniesli si veľa príjemných zážitkov. Veľká vďaka patrí hlavnému inštruktorovi cvičenia pánovi učiteľovi Mgr. Bc. Branislavovi Palušovi a jeho kolegyni Ing. Dane Vikorovej.

      • Exkurzia v PRVOM SLOVENSKOM GYMNÁZIU

      • Múzeum Prvého slovenského gymnázia sídli v budove národnej kultúrnej pamiatky, ktorá slúžila potrebám Slovenského evanjelického a. v. gymnázia pôsobiaceho v Revúcej v rokoch 1862 až 1874. Gymnázium bolo najvýznamnejšou slovenskou vzdelávacou inštitúciou v druhej polovici 19. storočia v dejinách Slovákov.

       16.septembra 2019 sa pri príležitosti 157. výročia založenia Prvého slovenského gymnázia konal prvý ročník ,,Dňa otvorených dverí,,. Žiaci našej školy  spolu s pedagógmi Mgr. Bc. Branislavom Palušom a Ing. Danou Vikorovou túto príležitosť využili a navštívili budovu gymnázia.
       Prezreli si spoločne historické učebne, ako aj vzácne exponáty, vyrazili si ručne dobové mince a načerpali mnoho inšpirácií v záhradách Prvého slovenského gymnázia, v ktorých sú osadené busty našich kultúrnych velikánov, ako M. Kukučína či J. Bottu, ale aj G. Reussa a mnoho  ďalších. Chceme zároveň pekne poďakovať správcom Prvého slovenského gymnázia , že takúto akcii zorganizovali a umožnili  nám tak silný emocionálny zážitok.

       Mgr. Bc. Branislav Paluš

      • Upracme Slovensko

      • Záleží nám na našej rodnej zemi, na jej krásnej prírode, a preto by sme ju chceli spoločnými silami zbaviť odpadu, ktorý sa tu za roky ignorancie a ľahostajnosti nazhromaždil. Chceme sa prechádzať po čistých námestiach, parkoch, lúkach, či vyliezť napr. na Kriváň bez toho, aby sme okolo seba videli škatuľky od cigariet, či vyhodené plechovky od piva. Svetový čistiaci deň je skvelou príležitosťou ukázať sebe i svetu, že aj Slovensko sa vie zjednotiť pre dobrú vec a radi by sme ukázali ostatným, že zbierať odpadky nie je hanba. Práve naopak, mali by sme to robiť s akousi hrdosťou, lebo robíme niečo pre seba, pre čistejšiu Zem. Každému z nás záleží na lepšej budúcnosti pre nás a naše deti a tá by nemala byť spojená so špinavou krajinou.

       Dňa 13.9.2019 sa naša Súkromná stredná odborná škola zúčastnila celoslovenskej akcie „Upracme Slovensko“. V spolupráci s Mestským úradom, Oddelením životného prostredia a verejného poriadku, ktorý zastupovala Ing. Lenkou Rekeňová, vedúca oddelenia, sme sa podujali vyčistiť širšie okolie školy. Nazbieraný odpad sme odovzdali v zbernom dvore „BRANTNER“.

       Ďakujeme všetkým  pedagógom a žiakom, ktorí sa akcie zúčastnili.

       Mgr. Bc. Branislav Paluš a RNDr. Jana Strinková – koordinátori enviromentálnej výchovy