• Do pozornosti maturantom!!!

     • Vážení maturanti,

      dovoľujeme si Vám dať do pozornosti novinku určenú pre maturantov, ktorej cieľom je sprostredkovať žiakom stredných škôl na Slovensku dôležité informácie o maturitnej skúške jednoduchou, im blízkou a zrozumiteľnou formou.

       Na základe spolupráce NÚCEM a Strednej odbornej školy masmediálnych a informačných štúdií v Bratislave vznikol úvodný diel série videí s názvom Ako funguje maturitná skúška?  Maturanti z tejto školy v ňom podávajú svojim rovesníkom jednoduchou formou základné informácie o tom, na čo je dôležité sa pripraviť v externej a písomnej forme internej časti maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry, a aj o tom, čo ich čaká pri ústnej maturite. V súčasnosti sa už pripravujú ďalšie dva diely videí o priebehu maturitnej skúšky zo SJL a aj o hodnotení a klasifikácii výsledkov jednotlivých častí maturitnej skúšky.

       Video o maturite je dostupné na našej webovej stránke aj tu: https://vimeo.com/388095051.

       Linky na všetky diely videí budú postupne zverejňované na webovom sídle NÚCEM: https://www.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/maturita

       Veríme, že táto pomôcka pre maturantov prispeje vďaka im blízkej forme komunikácie k vytvoreniu jasnejšieho obrazu o tom, na čo sa majú v nadchádzajúcich mesiacoch pripraviť, aby úspešne a bez stresu zvládli svoju „skúšku dospelosti“.  

     • Koniec prvého polroka

     • 31. januára 2020 sa končí prvý polrok a žiaci dostanú výpisy známok po štvrtej hodine. Všetkým úspešným žiakom blahoželáme a menej úspešným želáme, aby sa im v druhom polroku darilo lepšie.

       

      V pondelok, 3. februára 2020 sú polročné prázdniny.

      Vyučovanie v druhom polroku začína v utorok

      4. februára 2020 I. cyklom.

       

     • Súkromná stredná odborná škola

     • Krátka prezentácia Súkromnej strednej odbornej školy v Revúcej.