• JARNÉ PRÁZDNINY

     • Oznamujem žiakom, že 24. februára 2020 začínajú jarné prázdniny. Nástup do školy je 2. marca 2020.

      Vyučovanie pokračuje 2. cyklom, to znamená, že na OVY idú žiaci I.A odboru cukrár a hostinský, hostinská. Všetci ostatní sa učia podľa stáleho rozvrhu v druhom cykle.

     • Vyprážanie šišiek

     • 21. 2. 2020 sa uskutoční celoškolské kolo vo vyprážaní šišiek

      pri príležitosti konca fašiangov.

      Podrobné informácie sú na nástenke pri vrátnici. Tešíme sa na výborné šišky. Dúfame, že všetci žiaci sa  s radosťou zapoja do zápolenia tak, ako to bolo pred Vianocami pri tlačení kapusty .

     • Palacinkové variácie

     • Palacinkové variácie pripravili žiaci II. a III. ročníka odboru hostinský pod vedením Mgr. Marty Valkovej.

     • VALENTÍN

     • Valentínske zátišie pripravili Ing. Ingrid Dojčárová, Mgr. Anna Opielová a Bc. Dana Vrbjarová so žiakmi odborov praktická žena a cukrár.