• Novinky, aktuality

      • OZNAM

      •  

       Súkromná stredná odborná škola v Revúcej oznamuje,

       že v školskom roku 2020/2021  otvára denné bezplatné štúdium v odboroch:

        

       SPOLOČNÉ STRAVOVANIE

       Štúdium je dvojročné, určené pre absolventov trojročných učebných odborov s výučným listom, zameraných na gastronómiu, napr. kuchár, hostinský, mäsiar, cukrár... .

       Absolventi spoločného stravovania získajú maturitné vysvedčenie.

        

       OBCHODNÝ PRACOVNÍK

       Štúdium je štvorročné, určené pre absolventov základných škôl, ktorí ukončili úspešne 9. ročník ZŠ. Absolventi odboru obchodný pracovník získajú maturitné vysvedčenie, aj výučný list.

        

       HOSTINSKÝ A CUKRÁR

       Štúdium je trojročné, určené pre absolventov základných škôl, ktorí ukončili úspešne 9. ročník ZŠ. Absolventi získajú výučný list a možnosť pokračovať v nadstavbovom štúdiu.

        

       PRAKTICKÁ ŽENA

       Štúdium je dvojročné, určené pre absolventov základných škôl, ktorí neukončili

       9. ročník ZŠ a skončili v nižšom ročníku. Absolventi získajú vysvedčenie  o záverečnej skúške, kurz na ukončenie  9. ročníka a možnosť pokračovať v ďalšom  štúdiu v trojročnom  alebo vo štvorročnom odbore.

        

       Prihlásiť sa môžete ihneď na adrese: SSOŠ, Železničná 2, 050 01  Revúca.

       Bližšie informácie: +421 905 485 383, korolova.alena@gmail.com

      • ŠTIPENDIUM

      • Oznamujeme žiakom,

       že 26. mája 2020 (utorok)

       sa bude vyplácať štipendium

       o 11:00 pri vrátnici.

       Pri vstupe do budovy si dezinfikujte ruky pripraveným dezinfekčným prostriedkom. Vstup do budovy po jednom a iba s ochranných rúškom.