• Nový učebný odbor 3161 F praktická žena

     • od 1. septembra 2016 otvárame pre žiakov základných škôl nový učebný odbor 3161 F  praktická žena.

     • Šťastný nový rok 2016

     • Všetkým zamestnancom, žiakom i širokej verejnosti prajeme veľa pracovných a osobných úspechov v novom roku 2016.

       

     • OLYMPIÁDA zo SJL - školské kolo

     •  

      OLYMPIÁDA zo SJL - školské kolo - Obrázok 1

      Dňa 1. 12. 2015 sa v priestoroch školy, v triede I.A uskutočnilo školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. Súťažilo sa vo dvoch kategóriách:

      B         žiaci 1. a 2. ročníka SSOŠ

      A         žiaci 3. a 4. ročníka SSOŠ

      Súťaž prebiehala v troch častiach:

      • Test zameraný na vecné vedomosti z literatúry a jazyka a čítanie s porozumením,
      • Napísanie slohu z vybraného slohového žánru,
      • Samostatného rétorického prejavu na určenú tému s možnosťou prípravy.

       

      Z každej kategórie bolo vyhlásené poradie žiakov na prvých troch miestach. Žiaci, ktorí sa umiestnili na prvých troch miestach, boli odmenení vecnými cenami a diplomom.

      Žiaci, ktorí dosiahli celkovo 40 a viacej bodov, získali osvedčenie úspešného riešiteľa.

      Vyhodnotenie:

      OSJL sa zúčastnilo

      6 žiakov v kategórii A (žiaci 3. a 4. ročníka SOŠ)

      5 žiakov v kategórii B (žiaci 1. a 2. ročníka SOŠ).

      Kategória A:

      1. miesto: Katarína Voletzová, III.E
      2. miesto: Veronika Gordianová, III.E
      3. miesto: Slavomír Podolinský, IV.C

      Kategória B:

      1. miesto: Jakub Sihelský, II.C
      2. miesto: Patrik Kopkáš, II.C
      3. miesto: Nikola Alexová, I.E

       

      Víťazom blahoželáme a všetkým zúčastneným prajeme veľa chuti do ďalšieho štúdia.

       

      Školská komisia OSJL pri SSOŠ v Revúcej

       

     • Vianočné trhy

     • Vianočné trhy - Obrázok 1

      Dňa 4. decembra 2015 študentská firma OARA, JA, založená valným zhromaždením dňa 27. 11. 2015 začala ponúkať svoje výrobky na VIANOČNÝCH TRHOCH v Revúcej v priestoroch SSOŠ Revúca. 

      Prvé kontakty so zákazníkmi boli pre žiakov študentskej firmy cennou skúsenosťou, na základe ktorej budú stavať ďalšie podnikateľské aktivity. Hneď od začiatku sa pri stánku s ponúkanými výrobkami zastavila p. primátorka mesta, MvDr. Cireňová, ktorá taktiež ocenila aktivity všetkých žiakov firmy, čo ich veľmi povzbudilo v ďalších plánoch.

       

     • Studená kuchyňa - odborná súťaž (hostinský)

     • Studená kuchyňa - odborná súťaž (hostinský) - Obrázok 1

      Žiaci III.A triedy v učebnom odbore HOSTINSKÝ sa dňa 25.11.2015  zúčastnili súťaže STUDENÁ KUCHYŇA. Po splnení súťažného zadania (príprava kanapiek, chlebíkov a obloženej misy) v priebehu vyučovania boli súťažiaci hodnotení v nastavených kritériách: dodržiavanie hygienických zásad na pracovisku, zručnosť, teoretické spracovanie úlohy, zabezpečenie surovín a potrebného inventáru, záverečné aranžovanie a prezentácia svojej práce.

      Na záver odborná komisia 

      Ing. Ingrid Dojčárová, učiteľka OP

      Mgr. Daniela Slavkovská, učiteľka OP,

      v prítomnosti pozvaných hostí - Mgr. Novotný (zriaďovateľ školy), Ing. Badínová (riaditeľka školy), Ing. Jankovičová (zástupkyňa školy pre TV), Mgr. Opielová (hlavná majsterka OVY), Mgr. Valková, Bc.Kojnoková (majsterky), Mgr. Húšťa (triedny učiteľ), úspešní žiaci boli odmenení vecnými cenami v nasledovnom poradí:

      1. miesto - Igor Mušuka

      Studená kuchyňa - odborná súťaž (hostinský) - Obrázok 2

      2. miesto - Róbert Sendrei

      Studená kuchyňa - odborná súťaž (hostinský) - Obrázok 3

      3. miesto - Kristína Duláková

      Studená kuchyňa - odborná súťaž (hostinský) - Obrázok 4

       

     • Odborná beseda - Živnostenský úrad

     • Odborná beseda - Živnostenský úrad - Obrázok 1

      Dňa 3. decembra 2015 sa žiaci III.E triedy študijného odboru obchodná akadémia zúčastnili odbornej besedy na ŽIVNOSTENSKOM ÚRADE s vedúcou odboru živnostenského podnikania Mgr. Vierou KOČIŠOVOU. Žiaci odchádzali zo živnostenského úradu obohatení o ďalšie informácie získané prostredníctvom Mgr. Kočišovej, ktoré mohli porovnať s teoretickými vedomosťami získanými na hodinách právnej náuky.                                                                                PhDr. Anna Chovanková

    • Olympiáda v anglickom jazyku - výsledky
     • Olympiáda v anglickom jazyku - výsledky

     • Kategória 2.A

      1. miesto: Patrik Kopkáš

      2. miesto: Michaela Sendreiová

      3. miesto: Jakub Sihelský

       

      Kategória 2.B

      1. miesto: Dominika Tunyiová

      2. miesto: Jakub Koto

      3. miesto: Martin Demeter

      fotoalbum

    • Náhradný rozvrh - 4. december 2015
     • Náhradný rozvrh - 4. december 2015

     •  

      1. hodina

      2. hodina

      3. hodina

      4. hodina

      5. hodina

      II.A

      PVY/DOJ

      HPT/KOR

      TEC/DOJ

      APV/KOR

      APV/KOR

      I.CE

      MAT/LAC

      MAT/LAC

      ADK/SPA

      ADKP/SPA

      CHE/DOJ

      II.C

      SJL/KOR

      MAT/DOJ

      SJL/KOR

      TVZ/DOJ

      EKO/SPA

      IV.E

      ADK/SPA

      ADK/SPA

      PAJ/DAJ/STR

     • NEJ - školské kolo olympiády

     • Vyhodnotenie školského kola 

      NEJ - školské kolo olympiády - Obrázok 1

      1. Katarína Voletzová III.E

      2. Ružena Kullárová IV.E

      3. Jaroslav Tomi IV.E

      Srdečne blahoželáme!

      Ing. Dana Vikorová

     • Naši "ANGLIČANIA" v Londýne

     • Predstavujeme Vám našich žiakov zapojených do programu ERASMUS+, ktorým plynie tretí týždeň na stáži v prímorskom angickom meste v Portmouthe. Tento víkend spolu s RNDr. Jankou Strinkovou navštívili hlavné mesto Londýn, z ktorého si domov donesú množstvo zážitkov, na ktoré sme zvedaví všetci, tu doma v Revúcej.