• Triedne rodičovské združenie
     • Triedne rodičovské združenie

     • Oznamujeme zákonným  zástupcom žiakov, že v priebehu budúceho týždňa sa uskutočnia triedne rodičovské združenia podľa nasledovného harmonogramu:

      19. 10. 2015

      I.CE, II.A

      14.30 hod

      20. 10. 2015

      I.A, IV.C, IV. E

      21. 10. 2015

      II.C

      22. 10. 2015

      III.A, III.E

      14.30 hod, 14.15 hod

     • GAUDEAMUS

     • GAUDEAMUS - Obrázok 1

      Dňa 15. 10. 2015 sa žiaci IV.E triedy zúčastnili európskeho veľtrhu pomaturitného a celoživotného vzdelávania GAUDEAMUS v Nitre. Tento deň bol pre našich žiakov spestrením študentského života a zároveň hľadaním vlastných životných cieľov. Na veľtrhu získali množstvo informácií a vytvorili si prehľad o možnostiach ďalšieho štúdia na Slovensku i v zahraničí. S plnými taškami a s novými myšlienkami sa vrátili domov, aby aj ostatných spolužiakov oboznámili so svojim postrehmi.

      Ing. Kamila Sopko-Zimová

      výchovná poradkyňa

    • ERASMUS+, posledný pracovný deň Anglicko
     • ERASMUS+, posledný pracovný deň Anglicko

     • ERASMUS+, posledný pracovný deň Anglicko - Obrázok 1

      ERASMUS+, posledný pracovný deň Anglicko - Obrázok 2

      Posledný pracovný deň odbornej stáže našich žiakov učebného odboru HOSTINSKÝ (zľava Dávid Mušuka, Dominik Bitala)

      ERASMUS+, posledný pracovný deň Anglicko - Obrázok 3

      Pracovný úspech Dominika Bitalu a Dávida Mušuku

      ERASMUS+, posledný pracovný deň Anglicko - Obrázok 4

      Predstavujeme Vám našich žiakov zapojených do programu ERASMUS+, ktorým plynie tretí týždeň na stáži v prímorskom angickom meste v Portsmouthe. Tento víkend spolu s RNDr. Jankou Strinkovou navštívili hlavné mesto Londýn. Domov si donesú množstvo zážitkov, na ktoré sme zvedaví všetci, tu doma v Revúcej. Touto cestou ich všetkých pozdravujeme a prajeme im šťastný návrat.

      MLADÍ GEMERČANIA VO SVETE

      ERASMUS+, posledný pracovný deň Anglicko - Obrázok 5

      Ground Floor Building, 1000 Lakeside, North Harbour, Western Road, UKJ3 - Hampshire and Isle of Wight, PO6 3EZ Portsmouth / United Kingdom

      ERASMUS+, posledný pracovný deň Anglicko - Obrázok 6ERASMUS+, posledný pracovný deň Anglicko - Obrázok 7

      1 Andrášiková Karin
      2 Bitala Dominik
      3 Tamášová-Žigová Kristína
      4 Patrik Kopkáš
      5 Mušuka David
      6 Mušuka Igor
      7 Sihelský Jakub
      8 Szendrei Róbert
      9 Martin Demeter
      10 Tunyiová Dominika
        Teachers
      1 RNDr. Janka Strinková

       

     • EXPERT - geniality show

     • EXPERT - geniality show - Obrázok 1

       

      Milí žiaci, dávame vám do pozornosti možnosť stať sa EXPERTOM geniality show podľa nižšie uvedených kategórií:

      zdroj

      EXPERT, ktorý sa chce zapojiť do súťaže, má plán.

      Plán A:

      1. Nájde školského koordinátora súťaže EXPERT geniality show(učiteľa/ku).

      2. Svojím šarmom získa od rodičov 4 € na štartovné. (Čestne ich odovzdá koordinátorovi.) Niekedy na štartovné prispieva aj škola.

      Ak koordinátora nenájde, postupuje podľa plánu B.

      Plán B:

      1. EXPERT silou svojej osobnosti presvedčí minimálne 9 spolužiakov, aby sa prihlásili spolu s ním.

      2. Skupinka EXPERTov si po zrelej úvahe a demokratickej diskusii vytipuje potenciálneho koordinátora z radov učiteľov.

      3. Silou svojich osobností ho presvedčia, aby sa stal koordinátorom EXPERTa.

      4. Ďalší postup od bodu 2 plánu A.

       

      V tomto školskom roku súťaž prebehne 1. decembra 2015.

      Informácie o tomto ročníku súťaže školy dostali na začiatku októbra.

      Informácie pre koordinátora: www.sutazexpert.sk/ucitel
        02/63 81 26 89
        expert[at]talentida.sk
     • MS 2015 september

     • Praktická časť odbornej zložky 21. 9. 2015 - 22. 9. 2015 

      Ústna forma internej časti

      SJL, ANJ, NEJ                       23. 9. 2015

      Teoretická časť odbornej zložky 24. 9. 2015.

     • ZAĆIATOK ŠKOLSKÉHO ROKA 2015/2016

     • 2. septembra 2015 (streda)

      PRVÁCI o 9.00 hod. v budove školy - miestnosť 101

      DRUHÁCI, TRETIACI, ŠTVRTÁCI o 10.00 hod. v budove školy.

       

     • Komisionálne skúšky - začiatok

     •  

      Komisionálne skúšky - začiatok - Obrázok 1

      Komisionálne skúšky začínajú vždy o 8.00 hod.

      t.j. 

      24.8.2015

      26.8.2015

    • NA SSOŠ DNES OCEŇOVALI najlepších TABLETMI
     • NA SSOŠ DNES OCEŇOVALI najlepších TABLETMI

     • NA SSOŠ DNES OCEŇOVALI najlepších TABLETMI - Obrázok 1
      na SSOŠ v Revúcej mal slávnostnú príchuť. Študenti aj učitelia sa stretli posledný krát pred prázdninami, aby zhodnotili uplynulý školský rok. Niektorí boli úspešní viac, iní menej, a boli aj takí, ktorí zažili príjemné prekvapenie. Za výborné študijné výsledky, vzornú dochádzku a úspešnú reprezentáciu školy v rôznych športových a vedomostných súťažiach 3 žiaci našej školy - Patrik Kopkáš z I.C triedy, Katka Voletzová z II.E triedy a Martinka Jobágyová z III.A triedy dostali ako pomôcku k štúdiu, ale aj na chvíle zábavy a oddych  tablety.
      My im srdečne blahoželáme a veríme, že budú dostatočnou motiváciou aj pre ostatných študentov k dosahovaniu čoraz lepších študijných výsledkov.
      Zároveň všetkým študentom aj učiteľom želáme krásne letné prázdniny, aby sme sa v septembri plní energie a elánu stretli opäť na pôde školy.
     • SLOVENSKO V ROKOCH 1938 - 1945

     • SLOVENSKO A II. SVETOVÁ VOJNA

     • ZÁPIS - 21. máj 2015

     • Zápis do 1. ročníka 2015/2016 pre prijatých uchádzačov, tj. pre

      študijný odbor OBCHODNÝ PRACOVNÍK - všetci uchádzači, ktorí vykonali prijímacie skúšky ÚSPEŠNE,

      študijný odbor OBCHODNÁ AKADÉMIA - všetci uchádzači, ktorí vykonali prijímacie skúšky ÚSPEŠNE,

      výsledky prijímacieho konania do študijných odborov v školskom roku 2015/2016

      Vysledok_prijimacieho_konania_do_studijnych_odborov_v_skolskom_roku_2015-2016.pdf

      učebný odbor HOSTINSKÝ/Á, KADERNÍK, CUKRÁR - všetci uchádzači prijatí bez prijímacích skúšok,

      sa ukutoční: 21. mája 2015 (štvrtok) o

      8.00 hod. (obchodná akadémia)

      9.00 hod. (obchodný pracovník)

      10.00 hod. (hostinský/á, kaderník, cukrár

      v budove školy, miestnosť 101.

       

      Prosíme zákonných zástupcov, aby nezabudli doniesť ZÁPISNÝ LÍSTOK

       

       

       

       

     • Prijímacie skúšky - výsledky (1. kolo/2. termín)

     • výsledky Prijímacích skúšok

      slovenský jazyk a literatúra (SJL)

      matematika (MAT)

      do 1. ročníka  študijných odborov 

      v školskom roku 2015/2016

      1. kolo

      2. termín (14. 5. 2015)

       

      Študijný odbor:      6317 M         obchodná akadémia (OA)

      Študijný odbor:      6442 K        obchodný pracovník (OP)

       

      študijný odbor

      st_kód

      body PS MAT

      body PS SJL

      body PS spolu

      Prijímacie skúšky vykonal/a

      OA

      ST-k208

      11

      17

      28

      úspešne

      OA

      ST-k053

      16

      17

      33

      úspešne

      OP

      ST-k948

      11

      17

      28

      úspešne

      OP

      ST-k118

      15

      11,5

      26,5

      úspešne

      OP

      ST-k585

      9

      12

      21

      úspešne

      OP

      ST-k950

      8

      13

      21

      úspešne

      OA

      ST-k830

      15

      16

      31

      úspešne

      OP

      ST-k771

      8

      8

      16

      úspešne

      OP

      ST-k290

      2

      12

      14

      neúspešne,

      pozvaný do 2. kola

      OP

      ST-k088

      3

      7

      10

      neúspešne,

      pozvaný do 2. kola

       

      Konečné poradie bude určené po uzavretí výsledkov

      druhého termínu – dňa 15. mája 2015.

       

       

       

      Revúca 14. 5. 2015              

       

       

       

       

                                                                                                       Ing. Viera Badínová, v. r.

                                                                                                       poverená riadením školy