• Jarné prázdniny

     • Oznamujeme žiakom našej školy, že jarné prázdniny sa začínajú v pondelok 4. marca a končia sa v piatok 8. marca 2019. Po prázdninách sa bude učiť podľa II. cyklu. To znamená, že do školy prídu všetci žiaci okrem I.A, ktorá bude na odbornom výcviku v školskej jedálni a v cukrárskej výrobni a okrem I.C, ktorá bude na odbornej praxi v TESCU.

     • Mauranti, pozrite si časopis pre stredoškolákov:

     • http://www.narodnekariernecentrum.sk/casopis-pre-stredoskolakov/

      <iframe style="width:700px;height:425px" src="https://s3.amazonaws.com/online.anyflip.com/wotj/gdet/index.html"  seamless="seamless" scrolling="no" frameborder="0" allowtransparency="true" allowfullscreen="true" ></iframe>

     • Zasadnutie vlády v Revúcej 12. 02. 2019

     • Neformálne stretnutie a rozhovory...

      Naša škola zabezpečovala občerstvenie pre účastníkov rokovania

     • Valentín sa blíži...

     • S láskou doma pohľadali, postrihali, doniesli, ušili, napiekli a naaranžovali žiaci odboru praktická žena pod vedením Ing. Ingrid Dojčárovej a Bc. Dany Vbjarovej 

      Nástenku  k Valentínovi pripravila Ing. Dana Vikorová

     • 74. výročie oslobodenia Revúcej ČERVENOU a RUMUNSKOU armádou

     • 24. januára 2019 sa konali oslavy 74. výročia oslobodenia nášho mesta od nemeckých nacistov (Revúca bola oslobodená 25. januára 1945). Na oslavách sa zúčastnili aj naši žiaci so svojimi učiteľmi. 

      Česť, vďaka a večná sláva osloboditeľom!

     • Deň komplimentov / 24. január

     • Pani učiteľka Ing. Dana Vikorová si zo žiakmi pripomenula deň komplimentov

     • Fašiangy, Turíce, Veľká noc ide...

     • Zátišie pripravili Ing. Ingrid Dojčárová a Bc. Dana Vrbjarová so žiakmi z I.PZ

     • Vianočné prázdniny

     • Oznamujeme žiakom našej školy, že vianočné prázdniny sa začínajú už

      v piatok 21. decembra 2018.

       

      Vyučovanie v novom roku sa začína druhým cyklom v utorok 8. januára 2019.

       Teóriu bude mať II.A, III.A, III.E, IV.CE. Odborný výcvik budú mať triedy I.PZ, II.PZ, I.C, I.A. 

       

      Všetkým prajeme krásne VIANOCE a šťastný a úspešný nový rok 2019.

     • Studená kuchyňa

     • Tak, ako každý rok si naši žiaci odboru hostinský merajú sily pri príprave jedál studenej kuchyne, tak aj tento rok 12. 12. 2018 pripravili chutné nátierky, kanapky a obložené misy. Popasovali sa aj s dekoráciami, ktoré zhotovili za pomoci karvingových nožov. Porota mala ťažkú úlohu, lebo všetky jedlá mali vysokú úroveň. Ale, keďže to bola súťaž, rozhodovali aj maličkosti. A tak môžeme srdečne zablahoželať trom výhercom: 

      1. miesto: Miška Rubášová

      2. miesto: Erika Simanová

      3. miesto: Robko Bendula

       

      Samozrejme, ďakujeme a blahoželáme všetkých súťažiacim a želáme im úspešné ukončenie štúdia v tomto školskom roku a veľa šťastia v profesijnom uplatnení.

      Súťažiacich pripravovali Ing. Ingrid Turčányiová a Ing. Ingrid Dojčárová.

     • Výsledky olympiády z anglického a nemeckého jazyka

     • Dňa 23. 11. 2018 sa konala OANJ pod vedením RNDr. Janky Strinkovej

      a 03. 12. 2018 bola ONEJ pod vedením Ing. Dany Vikorovej.

      Výsledky olympiády z anglického jazyka

      Kategória 2A

      1. Erika Lázoková         I. C
      2. Jaroslav Korpala       II. A
      3. Dominik Caletka        I. C

      Kategória 2B

      1. Dávid Grlák              IV. CE
      2. Nikola Alexová         IV. CE
      3. Emília Kučeráková   IV. CE

      Výsledky olympiády z nemeckého jazyka

       

      1.  Erika Horváthová    III. A
      2.  Eunika Vaňurová    II. A
      3.  Branislav Puška      III. E a Juraj Samko IV. CE

       

      Víťazom blahoželáme a vyučujúcim ďakujeme za svedomitú prípravu žiakov a organizáciu olympiády.

       

    • VIANOČNÉ TRHY 07. 12. 2018
     • VIANOČNÉ TRHY 07. 12. 2018

     • Pozývame širokú verejnosť na VIANOČNÉ TRHY v Revúcej. Žiaci, pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci Súkromnej strednej odbornej školy pre Vás pripravili vianočné dobroty a vianočné dekorácie. Príďte sa pozrieť, ochutnať a tým aj podporiť a povzbudiť našich žiakov v ďalšom štúdiu a smerovaní. Nájdete nás v priestoroch pred školou na Železničnej ulici č. 2, v centre mesta. Tešíme sa na Vás

     • Navštívil nás Mikuláš

     • Dnes nás v škole navštívil Mikuláš. Každému žiakovi, ako aj všetkým zamestnacom školy doprial malé sladké potešenie. Ďakujeme mu (aj pani riaditeľke) a tešíme sa, že si na nás spomenie aj nabudúce. Sľubujeme, že budeme dobrí :)

     •    Výsledková listina         

     • korešpondenčného kola celoslovenskej súťaže Skills Slovakia Gastro Junior METRO CUP  19. 11.2019 Bratislava.

      16     Darina Antalová,  SSOŠ  Železničná 2, 050 01 Revúca,  25  20  28  73

                                                      www.siov.sk/Clanok.aspx?ArticleID=218

                                         

      Blahoželáme našej žiačke Darinke Antalovej k postupu do semifinále súťaže Skills Slovakia Gastro Junior METRO CUP. V utorok 4. 12. 2018 jej budeme všetci držať palce v postupovom kole v Nových Zámkoch.

     • FINANČNÁ OLYMPIÁDA

     •                                                         www.financnaolympiada.sk

                                          Vážení žiaci 3. a 4. ročníka SSOŠ Revúca!

      Máte  chuť overiť si svoje ekonomické vedomosti z oblasti finančníctva, bankovníctva, poisťovníctva a kapitálového trhu?

       

                                        Zapojte sa do 7. ročníka Finančnej olympiády.

       

                                 Informácie vám poskytne vyučujúca Ing. J. Brokešová. 

                                     Poradí, pomôže. Len rozhodnúť sa musíte sami.

                                             Základné informácie získate na internete:

      www.financnaolympiada.sk

     • Deň otvorených dverí

     • Všetkých záujemcov o štúdium srdečne pozývame na DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ do našej školy 28. novembra 2018 od 8:00.  

     • Naši žiaci sa zúčastnia pochodu DRŽÍME SPOLU

     • Žiaci III.E a IV.CE sa aktívne zúčastnili pochodu - DRŽÍME SPOLU - s vyučujúcimi Ing. Kamilou Sopko-Zimovou a Ing. Danou Vikorovou.

     • DNEŠNÝ JABLKOVÝ DEŇ

     • Tešia sa na Vás žiaci IV.CE triedy s Ing. Ingrid Dojčárovou