• Nikolas  SAMKO 2. 9. 2001 – 15. 11. 2019

     • Nikolas  SAMKO

      2. 9. 2001 – 15. 11. 2019

       

       Života kniha zavrela sa,
      písaná srdcom, krvou zo žíl.

      Zápis v nej zlatým písmom hlása,
      že Nikolas svoj život dožil.

      Priskoro si podal ruku smrti...

      Tvoje srdce stíchlo.

      Čas ubieha a nevráti, čo vzal.

      Len láska, úcta a spomienky zostávajú.

       

      R.I.P.,    pracovníci a žiaci školy

     • OZNAM

     •                                         TLAČENIE KAPUSTY

      Oznamujeme žiakom školy, že pomaly, ale isto sa blížia Vianoce a je najvyšší čas kapustu pripraviť, aby dobrá kapustnica na stole rozvoniavala.

      A preto, 8. 11. 2019 sa uskutoční súťaž v tlačení kapusty do suda.

      Tlačenia sa zúčastnia žiaci všetkých odborov podľa rozpisu.

      Po vykysnutí odborná porota vyhodnotí najlepšiu kapustu.

      Víťaz bude odmenený vecnou cenou.

       

      HOS (I.A, II.A, III.A)

      10:35 – 12:15

      Učebňa HOS

      Dozor:

      Mgr. Branislav Paluš

      Mgr. Marta Valková

      Ing. Janka Brokešová

      Ing. Dana Vikorová

       

      OP (I.C, II.C)

      10:35 – 12:15

      Učebňa HOS

      Dozor:

      Bc. Dana Vrbjarová

      Ing. Viera Badínová

       

      PZ (I.PZ, II.PZ)

      10:35 – 12:15

      Učebňa VCE

      Dozor:

      Ing. Ingrid Dojčárová

      Mgr. Alena Koroľová

       

      OA (IV.C)

      10:35 – 12:15

      Učebňa VCE

      Dozor:

      RNDr. Janka Strinková

      Ing. Ingrid Turčányiová

     • Praktické cvičenia na predmete VČELÁRSTVO

     • 7. novembra 2019 žiaci prvých ročníkov absolvovali cvičenia v rámci predmetu včelárstvo.

      Pod vedením miestnych včelárov Milky a Martina Böhmerovcov sa žiaci zoznámili so včelím voskom, z ktorého si vyrobili sviečku. Samozrejme, boli aj poučení o bezpečnom používaní sviečok. Žiakom sa nový predmet páči. Učiteľa Martina Böhmera na konci hodiny ocenili potleskom. 

      FOTO: Ing. Ingrid Dojčárová

      ---------------------------------------------

      OZNAM

      7. 11. 2019 budú mať triedy

      I. A, I.C, I.PZ a II.PZ

      prvé dve hodiny predmet včelárstvo

      v triede II.C. Potom pokračujú podľa  riadneho rozvrhu.

       

      Po 4. hodine  o 11:20 idú žiaci celej školy do kina na filmové predstavenie.

     • VČELÁRSTVO v našej škole

     • Motto: Ak uhynie posledná včela, ľuďom zostávajú štyri roky života. Albert Einstein, 1921

      Súkromná stredná odborná škola s potešením oznamuje všetkým Revúčanom, ale aj širokej verejnosti, že sme od začiatku školského roka zaradili do nášho vyučovacieho procesu predmet s názvom VČELÁRSTVO.

      Na Slovensku stúpa spotreba medu a to až tak, že slovenskí včelári nestíhajú pokrývať dopyt po ňom. Na Slovensku je aktuálne približne 270 000 včelstiev. Čísla sa v minulosti pohybovali na úrovni okolo 400 000 včelstiev. Situácia včelstva v celosvetovom ale aj Slovenskom meradle nie je veľmi priaznivá.

      Aj kvôli tomu sme sa rozhodli napomôcť tento nepriaznivý stav zlepšiť. Zriadili sme praktické pracovisko so včelími úľmi v širšom areáli školy, kde sa naši žiaci môžu učiť  pracovať priamo so včelami v ich prirodzenom prostredí, ale aj špeciálne pracovisko na spracovanie medu a teoretickú výučbu. Celú výučby nám zastrešuje profesionálny včelár s dlhoročnou praxou pán Martin Böhmer.

      V budúcnosti plánujeme túto aktivitu prirodzene rozvíjať a rozšíriť tak našim absolventom ich vzdelanie v tomto zaujímavom a perspektívnom smere.

      Na školskom dvore pani riaditeľka zriadila API domček, ktorý bude slúžiť nielen našim včielkam, ale aj pracovníkom a žiakom školy, kde budú môcť relaxovať, inhalovať a prijímať vibrácie z úľov.

      Apiterapia (od lat. Apis „včela“ a terapia „liečenie“) – je používanie včelárskych výrobkov na liečebné účely. Kľúčovou metódou apiterapie je použitie včelieho jedu - apitoxínová terapia, jej ďalšími oblasťami sú medová terapia, propolisoterapia, apilaterterapia (použitie materskej kašičky), ako aj použitie peľu, vosku a včelieho plodu.

      Korene apiterapie siahajú do staroveku. Sú známe čínske, egyptské a grécke texty o apiterapii, o ktorých hovorili už pred vyše dvetisíc rokmi Hippokrates a Galen. V roku 1888 vyšla publikácia o jednom z prvých klinických štúdií apiterapie rakúskemu lekárovi F. Terchovi, ktorý je teraz uznávaný ako otec modernej apiterapie.

      Mnohé choroby sú citlivé na liečbu výrobkami včelárstva s vysokou terapeutickou hodnotou. Liečba včelími produktami je vo svete bežná najmä v Rusku, Izraeli, Ázii a Južnej Amerike.

      Podľa apiterapie je ľudskému zdraviu prospešné v podstate všetko, čo včely vytvárajú:

      Med - je najznámejším produktom. Používa sa pri prechladnutí, zápaloch, strate energie a pod. Je možné ho používať na masáže a zábaly.

      Propolis - používajú včely ako dezinfekciu, obdobne pôsobí aj na človeka. Používa sa tam, kde je potreba zničiť baktérie a zabrániť ich šíreniu.

      Materská kašička - včelia larva i matka sú po nej schopné pribrať za deň až dvojnásobok svojej váhy, je teda veľmi výživná. Používa sa v kozmetike, tiež ako doplnok výživy a taktiež pri výrobe liekov.

      Peľ - nie je včelí produkt (včely ho prinášajú z kvetov), ​​ale perga (fermentovaný peľ získavaný z plástov s o 50% väčšou účinnosťou) by bez pôsobenia včiel len ťažko vznikal. Kladný účinok má v boji proti alergiám, astme a zápalom.

      Vosk – nie je liečivo, no aróma sviečok z včelieho vosku pomáha dýchacím cestám aj preto, že vosk nie je úplne čistý, ale obsahuje aj čiastočky peľu a propolisu, ktoré sa pri horení uvoľňujú.

      Jed - pôsobí proti reumatizmu, proti tenisovému lakťu, dokáže rozpustiť niektoré látky usadené v kĺboch ​​a pod.

       

      Text a fotografie: Mgr. Bc. Branislav Paluš a Mgr. Alena Koroľová

     • RODIČOVSKÉ STRETNUTIE

     • Vážení rodičia, poztývame Vás na rodičovské stretnutie I.A a I.C. triedy ktoré sa uskutoční dňa 24. 10. 2019 o 14:30 v našej škole. Za účasť vopred ďakujeme.

     • 1. účelové cvičenie (praktická žena) 14.10.2019

     • Dňa 14.10.2019 sa konalo ,,Prvé účelové cvičenie,, pre žiakov prvého ročníka našej školy, triedy I.PZ (praktická žena) . Hlavná časť účelového cvičenia prebiehala v prírodnej oblasti okrajovej časti mesta Revúca - KÚPELE.

      Naši žiaci  absolvovali prednášku z civilnej ochrany, zdravotnej a topografickej prípravy v prírode, streleckú prípravu, ako aj turistický pochod. Navštívili sme jeleniu a danieliu oboru, pastvinu s koňmi a psí útulok, kde sa žiačky zaujímali o podmienky adopcie psíkov a o možnosti návštev a pomoci pri starostlivosti o nich. Všetci sme si odniesli veľa príjemných zážitkov. O pedagogický dozor sa postarali inštruktorovi cvičenia pán učiteľ Mgr.Bc. Branislav Paluš a jeho kolegyňa Mgr. Daniela Slavkovská.

     • HUBERTOVA JAZDA  XX. ročník

     • Dňa 05.10.2019  sa konali VII. jesenné slávnosti poľovníkov, rybárov a včelárov tzv. HUBERTOVA JAZDA  XX.ročník.

                  Celá akcia bola príkladne zorganizovaná a návštevníci mohli vidieť mnoho zaujímavých a inšpiratívnych vecí z oblasti lesníctva, poľovníctva včelárstva a pod. Na akcii nechýbalo veľa sprievodných podujatí a na svoje si prišli aj Tí najmenší, naše deti. Naša škola tak ako po iné roky pripravila pre širokú verejnosť neopakovateľný gastro- zážitok a to forme či už gemerských guliek, ale aj kapustnice, rezňov, hamburgerov a samozrejme fajných koláčikov. Tak isto sa nám podarilo prezentovať náš nový študijný predmet ,,včelárstvo,, na ktorý sme právom hrdí a pevne veríme, že tieto naše aktivity budeme v blízkej budúcnosti úspešne rozvíjať.

     • Stolno-tenisový turnaj 09.10.2019

     • Dňa 09. 10. 2019 zorganizovalo Centrum voľného času v Revúcej okresné kolo stolno-tenisového turnaja v priestoroch Centra voľného času.

      Našu školu reprezentovali traja žiaci: Dušan Cibula, Marcel Ruzso a Branislav Puška. Celá akcia bola príkladne zorganizovaná a po náročných bojoch sa podarilo našim chalanom umiestniť na peknom 3. mieste, za čo im  ďakujeme. Veľká vďaka patrí samozrejme aj samotnému organizátorovi ,,Centru voľného času v Revúcej,, ale aj nášmu hlavnému trénerovi a pedagogickému dozoru  Mgr. Bc. Branislavovi Palušovi.

     • Nový predmet v škole - EMOCIONÁLNA VÝCHOVA

     • Súčasná generácia detí má mnoho citových problémov, ako osamelosť, úzkostné stavy, depresie, opačná konformita, závislosti a pod. Sú nedostatočne osobnostne integrovaní a emocionálne nezrelí. Rodina a aj škola, ktorá kladie dôraz na kognitívnu stránku osobnosti,  nepripravuje dostatočne mladých ľudí na zložité životné situácie. Mládeži často chýbajú sociálne a emocionálne kompetencie a zručnosti, ktoré sú dôležitým predpokladom lepšieho uplatnenia v súkromnom a pracovnom živote a úspešnej spoločenskej adaptácie a integrácie.

      Dospievajúci si kladú otázky „kto som“, „aký je zmysel môjho života“, „ako sa na mňa pozerajú ostatní“. Ich vnútorné problémy sa sústreďujú na to „ako ma vidia ostatní v porovnaní s tým, čo “sám o sebe cítim“, hľadajú teda identitu.

      Hľadanie vlastnej identity, uvedomenie si seba samého a stotožňovanie, zosúladenie sa so sebou samým, je zdravý proces posilňujúci osobnosť. 

      Predmet EMV vychádza z poznatkov, že nie iba kognitívna, ale aj emocionálna inteligencia je podmienkou zvládania vlastných emócií, primeraných reakcií na emócie iných a úspešného uplatnenia jedinca v spoločnosti. Je založená na zážitkovom procese, v ktorom prostredníctvom modelových situácii, hier, estetických a iných kreatívnych činností nadobudnú žiaci sociálne zručnosti a spôsobilosti, nevyhnutné pre profesionálny a súkromný život.

      Zameriava sa na rozvíjanie emocionálnej a sociálnej inteligencie, a teda tých vlastností osobnosti, ktoré sú podmienkami primeranej sebaregulácie a sociability, na formovanie lepších schopností: 

      • sebauvedomenia a sebapoznania, 
      • sebakritiky a sebahodnotenia
      • sebaregulácie
      • sebamotivácie
      • empatie a asertivity
      • sociálnej angažovanosti

      CIELE PREDMETU EMV

      Žiaci:

      • zlepšia svoju schopnosť rozlišovať vlastné emócie prostredníctvom citovej reflexie, v ktorej budú objavovať a vyjadrovať svoje emócie, na základe introspekcie - sebapozorovania, skúmania vlastného duševného života, vnútorných zážitkov, procesov a stavov prebiehajúcich vo vedomí
      • lepšie spoznajú sami seba, získajú náhľad na seba prostredníctvom sebareflexie aj pohľadu iných, osvoja si výrazové prostriedky na vyjadrenie a na primeranú komunikáciu citov, nadobudnú lepšie interpersonálne kompetencie na základe vnímania vlastných emócií i emócií iných ľudí - dokážu rozoznávať neverbálne a mimoverbálne prejavy emócií, ich príčiny a prejavy u seba a iných
      • posilnia schopnosť sebaovládania a prelaďovania negatívnych emócií, zlepšia si schopnosť regulovať vlastné správanie i správanie ostatných, získajú spôsobilosti potrebné na vyrovnávanie sa s náročnými situáciami, budú sa aktívne podieľať na zveľaďovaní okolitého prostredia a zlepšovaní medziľudských vzťahov

       Predmet emocionálna výchova sme v našej škole zaviedli od školského roku 2019/2020 v prvých ročníkoch. Postupne sa bude učiť emocionálna výchova vo všetkých ročníkoch a všetkých odboroch.


       

     • HUBERTOVA JAZDA 5. 9. 2019

     • Pozývame Vás na Hubertovu jazdu. Naši žiaci, spolu s majsterkami odborného výcviku a učiteľmi, Vám radi ponúknu kulinárske dobroty - kapustnicu, gemerské guľky, hamburgery, vyprážané rezne, jablčník a iné sladké pokušenia. 

     • Šachový a športový kútik

     • Nový školský rok, nové výzvy....V rámci nového školského roka 2019/2020 sme sa rozhodli žiakom spestriť ich prestávky ako aj mimo-vyučovacie  aktivity a zriadili sme v priestoroch našej školy šachový a športový kútik. Týmto krokom by sme radi rozvíjali u našich študentov pohybové schopnosti, ale aj logické myslenie a rozhodovanie, zmysel pre taktiku či plánovanie. Zdá sa, že to bol správny krok, pretože hneď od prvých dní, ako sa otvorili brány našej školy je o spomínané aktivity veľký záujem. Do budúcnosti plánujeme podobné činnosti rozširovať a naďalej tak aktívne spríjemňovať štúdium aj voľné chvíle v našej škole.

      FOTO: Mgr. Bc. Branislav Paluš a Mgr. Alena Koroľová

     • Jeseň v škole

     •      Jeseň je už v plnom prúde. Naši žiaci pod vedením Ing. Ingrid Dojčárovej začali s prípravou školských záhonov a zadného dvora na zimu. Pozbierali úrodu, upravili hriadky, pohrabali lístie a vypleli burinu. 

               Na dolnej chodbe Ing. Ingrid Dojčárová zriadila kútik s tematikou jesene, kde použila aj vypestované plody.

       

     • Interný zber papiera

     • Dňa 01.10.2019 naša škola pod vedením koordinátora environmentálnej výchovy Mgr. Bc. Branislava Paluša zorganizovala interný zber papiera v rámci našej školy. Za pomoci žiakov II.C sme zozbierali použitý, nepotrebný papier v celej škole, následne ho roztriedili na farebný a čiernobiely a odniesli do zberného dvora BRANTNER v Revúcej. Za našu snahu sme dostali toaletný papier z recyklovaného papiera. V podobných akciách plánujeme pokračovať aj v budúcnosti, nakoľko nám otázka ochrany našej planéty nie je ľahostajná a snažíme sa k nej pristupovať mimoriadne zodpovedne s hlavným cieľom naučiť našich žiakov vážiť si životné prostredie, život a prírodu okolo nás.

     • Kurz ochrany života a zdravia III. A

     • V dňoch 23.09.2019 až 25.09.2019 sa konal ,,Kurz ochrany života a zdravia,, pre žiakov tretieho ročníka našej školy. Hlavná časť kurzu  prebiehala v prírodných oblastiach okrajovej časti mesta Revúca - ,,Za Laca, Skalka, Kúpeľná, Úkorová,,.

      Žiaci absolvovali turistické pochody, streleckú prípravu, prednášky z civilnej ochrany, naučili sa zakladať oheň, ako aj prípravu jednoduchých pokrmov v lese. Zároveň boli konfrontovaní  so základnou topografiou v praxi, ako aj zdravotníckou prípravou a učili sa ako poskytnúť základnú prvú pomoc v prírode v prípade núdze. Tretí deň sa z dôvodu veľmi nepriaznivého počasia premietali inštruktážne filmy s tematikou ,,ako prežiť v prírode,,. Žiaci si odniesli veľa príjemných zážitkov. Vďaka patrí hlavnému inštruktorovi cvičenia a zodpovednému pedagógovi pánovi učiteľovi Mgr.Bc. Branislavovi Palušovi.

     • 1. účelové cvičenie

     • Dňa 20. 09. 2019 sa konalo ,,Prvé účelové cvičenie,, pre žiakov prvých ročníkov našej školy, tried I.AI.C. Hlavná časť účelového cvičenia prebiehala v prírodnej oblasti okrajovej časti mesta Revúca  - ,,SKALKA,,.

      Naši žiaci  absolvovali prednášku z civilnej ochrany, zdravotnej a topografickej prípravy v prírode, ako aj streleckú prípravu a následnú streľbu zo vzduchovej zbrane. Odniesli si veľa príjemných zážitkov. Veľká vďaka patrí hlavnému inštruktorovi cvičenia pánovi učiteľovi Mgr. Bc. Branislavovi Palušovi a jeho kolegyni Ing. Dane Vikorovej.

     • Exkurzia v PRVOM SLOVENSKOM GYMNÁZIU

     • Múzeum Prvého slovenského gymnázia sídli v budove národnej kultúrnej pamiatky, ktorá slúžila potrebám Slovenského evanjelického a. v. gymnázia pôsobiaceho v Revúcej v rokoch 1862 až 1874. Gymnázium bolo najvýznamnejšou slovenskou vzdelávacou inštitúciou v druhej polovici 19. storočia v dejinách Slovákov.

      16.septembra 2019 sa pri príležitosti 157. výročia založenia Prvého slovenského gymnázia konal prvý ročník ,,Dňa otvorených dverí,,. Žiaci našej školy  spolu s pedagógmi Mgr. Bc. Branislavom Palušom a Ing. Danou Vikorovou túto príležitosť využili a navštívili budovu gymnázia.
      Prezreli si spoločne historické učebne, ako aj vzácne exponáty, vyrazili si ručne dobové mince a načerpali mnoho inšpirácií v záhradách Prvého slovenského gymnázia, v ktorých sú osadené busty našich kultúrnych velikánov, ako M. Kukučína či J. Bottu, ale aj G. Reussa a mnoho  ďalších. Chceme zároveň pekne poďakovať správcom Prvého slovenského gymnázia , že takúto akcii zorganizovali a umožnili  nám tak silný emocionálny zážitok.

      Mgr. Bc. Branislav Paluš

     • Upracme Slovensko

     • Záleží nám na našej rodnej zemi, na jej krásnej prírode, a preto by sme ju chceli spoločnými silami zbaviť odpadu, ktorý sa tu za roky ignorancie a ľahostajnosti nazhromaždil. Chceme sa prechádzať po čistých námestiach, parkoch, lúkach, či vyliezť napr. na Kriváň bez toho, aby sme okolo seba videli škatuľky od cigariet, či vyhodené plechovky od piva. Svetový čistiaci deň je skvelou príležitosťou ukázať sebe i svetu, že aj Slovensko sa vie zjednotiť pre dobrú vec a radi by sme ukázali ostatným, že zbierať odpadky nie je hanba. Práve naopak, mali by sme to robiť s akousi hrdosťou, lebo robíme niečo pre seba, pre čistejšiu Zem. Každému z nás záleží na lepšej budúcnosti pre nás a naše deti a tá by nemala byť spojená so špinavou krajinou.

      Dňa 13.9.2019 sa naša Súkromná stredná odborná škola zúčastnila celoslovenskej akcie „Upracme Slovensko“. V spolupráci s Mestským úradom, Oddelením životného prostredia a verejného poriadku, ktorý zastupovala Ing. Lenkou Rekeňová, vedúca oddelenia, sme sa podujali vyčistiť širšie okolie školy. Nazbieraný odpad sme odovzdali v zbernom dvore „BRANTNER“.

      Ďakujeme všetkým  pedagógom a žiakom, ktorí sa akcie zúčastnili.

      Mgr. Bc. Branislav Paluš a RNDr. Jana Strinková – koordinátori enviromentálnej výchovy

     • 75. výročie SNP

     • Pracovníci našej školy sa 28. augusta 2019 zúčastnili osláv 75. výročia SNP v Revúcej

     • OZNAM

     • Začiatok nového školského roka 2019/2020

      Nový školský rok 2019/2020 sa začína 2. septembra 2019. V pondelok príchod žiakov do školy o 9:00. 

     • KOMISIONÁLNE SKÚŠKY za II. polrok 2018/2019

     • Rozpis komisionálnych skúšok

      august 2019

      22. august 2019 - štvrtok

       

      SJL

      8:00 – 9:00

      Samko Nikolas, I. PZ

      Ruszó Marcel, III. E

      knižnica

       

      Predseda: Ing. Viera Badínová

      Skúšajúci: Mgr. Alena Koroľová

      Skúšajúci: Mgr. Mária Antalíková

       

      DEJ

      9:00 – 9:30

      Ruszóová Eva, I. C

                                                                             knižnica

       

      PAJ, DAJ, KAJ

      9:15 – 10:45

      Machava Slavomír, III. E

      Rusnáková Viktória, III. E

      Ruszó Marcel, III. E

      Sendrej Tomáš, IV. CE

      Danková Miroslava, II. N

      Učebňa ANJ

      Predseda: Ing. Viera Badínová

      Skúšajúci: RNDr. Janka Strinková

      Skúšajúci: Mgr. Branislav Paluš

       

      MAT

      10:50 – 11:20

      Machava Slavomír, III. E

      Ruszóová Eva, I. C

      I.C

      Predseda: Ing. Viera Badínová

      Skúšajúci: Mgr. Janka Laciaková

      Skúšajúci: Ing. Kamila Sopko-Zimová

       

      EKO

      MEU

      11:25 – 12:05

      Machava Slavomír, III. E

      Sendrej Tomáš, IV. CE

      Boldyšová Alexandra, I.C

      I.C

      Predseda: Ing. Viera Badínová

      Skúšajúci: Ing. Janka Brokešová

      Skúšajúci: Ing. Kamila Sopko-Zimová

       

      UCT

      12:15 – 13:15

      Machava Slavomír, III. E

      Ruszó Marcel, III. E

      I.C

      Predseda: Ing. Viera Badínová

      Skúšajúci: Ing. Janka Brokešová

      Skúšajúci: Ing. Kamila Sopko-Zimová

       

      OVY

      11:25 – 12:25

      Ruszóová Eva, I. C

      Boldyšová Alexandra, I.C (26.8.2019 o 8:00)

      Učebňa HOS

      Predseda: Ing. Viera Badínová

      Skúšajúci: Mgr. Anna Opielová

      Skúšajúci: Bc. Dana Vrbjarová

       

      ZVV

      9:15 – 9:45

      Samko Nikolas, I.PZ

      I.PZ

      Predseda: Ing. Viera Badínová

      Skúšajúci: Mgr. Mária Antalíková

      Skúšajúci: Ing. Ingrid Turčányiová

       

      KMM

      12:30 – 13:00

      Ruszóová Eva, I. C

      I.PZ

      Predseda: Ing. Viera Badínová

      Skúšajúci: PhDr. Anna Chovanková

      Skúšajúci: Patrik Kopkáš

       

       

       

      Rozpis komisionálnych skúšok

      august 2019

       

      23. august 2019 - piatok

       

      HOS

      8:00 – 8:30

      Machava Slavomír, III. E

      I.C

      Predseda: Ing. Viera Badínová

      Skúšajúci: Ing. Janka Brokešová

      Skúšajúci: Ing. Kamila Sopko-Zimová

       

      PRN

      8:35 – 9:05

      Machava Slavomír, III. E

      I.C

      Predseda: Ing. Viera Badínová

      Skúšajúci: PhDr. Anna Chovanková

      Skúšajúci: Ing. Janka Brokešová

       

      KAP

      KMA

      9:15 – 10:00

      Machava Slavomír, III. E

      I.C

      Predseda: Ing. Viera Badínová

      Skúšajúci: PhDr. Anna Chovanková

      Skúšajúci: Mgr. Mária Antalíková

       

      ADK

      10:15 – 11:00

      Machava Slavomír, III. E

      INF 1

      Predseda: Ing. Viera Badínová

      Skúšajúci: Ing. Janka Brokešová

      Skúšajúci: Ing. Ingrid Dojčárová