• 24. jún 2019 - začínajú záverečné skúšky

     • Od 24. júna do 26. júna 2019 naši žiaci z III. A, odbor hostinský, hostinská a z II.PZ, odbor praktická žena konajú záverečné skúšky. Želáme im veľa šťastia, pokojnú myseľ a úspechov v ďašom živote.

      Časový harmonogram - záverečné skúšky 2019

      24. jún 2019

      HOSTINSKÝ, HOSTINSKÁ

      Písomná časť a praktická časť

      Stáli členovia  skúšobnej komisie

      Predseda skúšobnej komisie

      Mgr. Marta JASENSKÁ

      Podpredseda skúšobnej komisie

      Mgr. ANNA OPIELOVÁ

      Triedny učiteľ

      Mgr. Mária ANTALÍKOVA

      Členovia skúšobnej komisie pre písomnú časť

      Dozor (8:00 – 9:00) v I.C

      Mgr. ANNA OPIELOVÁ

      Hodnotitelia PČ ZS

      Ing. Ingrid TURČÁNYIOVÁ

      Ing. Ingrid DOJČÁROVÁ

      Členovia skúšobnej komisie pre praktickú časť

      Normovanie (9.05 – 10:05) v I.C

      Technológia (10:10 – 13:40) v cuk. výr.

      Stolovanie (10:10 – 11:40) v učebni HOS

      Ing. Ingrid TURČÁNYIOVÁ

      Ing. Ingrid DOJČÁROVÁ

      Bc. Viera KOJNOKOVÁ

       

      25. jún 2019

      HOSTINSKÝ, HOSTINSKÁ

      Praktická časť

      Stáli členovia  skúšobnej komisie

      Predseda skúšobnej komisie

      Mgr. Marta JASENSKÁ

      Podpredseda skúšobnej komisie

      Mgr. ANNA OPIELOVÁ

      Triedny učiteľ

      Mgr. Mária ANTALÍKOVA

      Členovia skúšobnej komisie pre praktickú časť

      Technológia (8:00 – 15:10)

      v cuk. výr.

      Stolovanie (8:00 – 9:40) v učebni HOS

      Ing. Ingrid TURČÁNYIOVÁ

      Bc. Viera KOJNOKOVÁ

       

      26. jún 2019

      HOSTINSKÝ, HOSTINSKÁ

      Ústna časť (10:15 – 14:30) v konferenčnej miestn osti

      Stáli členovia  skúšobnej komisie

      Predseda skúšobnej komisie

      Mgr. Marta JASENSKÁ

      Podpredseda skúšobnej komisie

      Mgr. ANNA OPIELOVÁ

      Triedny učiteľ

      Mgr. Mária ANTALÍKOVA

      Členovia skúšobnej komisie pre ústnu časť

      Ing. Ingrid TURČÁNYIOVÁ

      Ing. Ingrid DOJČÁROVÁ

      Ing. Kamila SOPKO-ZIMOVÁ

      Bc. Viera KOJNOKOVÁ

       

       

      Rozpis skúšajúcich na záverečných skúškach 2019

       

      25. jún 2019

      PRAKTICKÁ ŽENA

      Písomná časť a praktická časť

      Stáli členovia  skúšobnej komisie

      Predseda skúšobnej komisie

      PaedDr. Viktória SURINOVÁ

      Podpredseda skúšobnej komisie

      Mgr. Alena KOROĽOVÁ

      Triedny učiteľ

      Bc. Dana VRBJAROVÁ

      Členovia skúšobnej komisie pre písomnú časť

      Dozor na PČ ZS (8:00 – 9:00) v III.A

      Bc. Dana VRBJAROVÁ

      Hodnotitelia PČ ZS

      Ing. Ingrid TURČÁNYIOVÁ

      RNDr. Janka STRINKOVÁ

      Členovia skúšobnej komisie pre praktickú časť

      Ing. Kamila SOPKO-ZIMOVÁ (ZVV 9:10 – 12:15) v kuchynke

      PhDr. Anna CHOVANKOVÁ (SOZ 12:30 – 13:30) v kaderníctve

      RNDr. Janka STRINKOVÁ (PCH 12:30 – 14:45) v I. PZ

      Bc. Dana VRBJAROVÁ (RUC9:10 – 12:15) v II. PZ

       

      26. jún 2019

      PRAKTICKÁ ŽENA

      Ústna časť (8:00 – 9:15) v konferenčnej miestnosti

      Stáli členovia  skúšobnej komisie

      Predseda skúšobnej komisie

      PaedDr. Viktória SURINOVÁ

      Podpredseda skúšobnej komisie

      Mgr. Alena KOROĽOVÁ

      Triedny učiteľ

      Bc. Dana VRBJAROVÁ

      Členovia skúšobnej komisie pre ústnu časť

      Ing. Ingrid DOJČÁROVÁ

      PhDr. Anna CHOVANKOVÁ

       

      Ústna časť záverečnej skúšky

       

      Odbor: 6489 H hostinský, hostinská

      Dátum: 26. 6. 2019 (streda)

      Miesto: konferenčná miestnosť (č. 109)

      Skúšobná komisia:

      Predseda: Mgr. Marta JASENSKÁ

      Podpredseda: Mgr. Anna OPIELOVÁ

      Triedny učiteľ: Mgr. Mária ANTALÍKOVÁ

      Členovia: Ing. Ingrid TURČÁNYIOVÁ, Ing. Ingrid DOJČÁROVÁ, Bc. Viera KOJNOKOVÁ,

      Ing. Kamila SOPKO-ZIMOVÁ

       

      Čas na prípravu

      min. 15 minút

      Čas na odpoveď

      max. 15 min.

      1

      Antalová Darina

      9:15 – 9:30

      9:30 – 9:45

      2

      Antalová Jana

      9:30 – 9:45

      9:45 – 10:00

      3

      Horváthová Erika

      9:45 – 10:00

      10:00 – 10:15

      4

      Rubášová Michaela

      10:00 – 10:15

      10:15 – 10:30

      5

      Samková Klaudia

      10:15 – 10:30

      10:30– 10:45

      6

      Simanová Erika

      10:30 – 10:45

      10:45– 11:00

      7

      Bendula Róbert

      10:45 – 11:00

      11:00 – 11:15

      Vyhodnotenie: o 11:25

       

       

      Ústna časť záverečnej skúšky

      Odbor: 3164 F praktická žena

      Dátum: 26. 6. 2019 (streda)

      Miesto: konferenčná miestnosť (č. 109)

      Skúšobná komisia:

      Predseda: PadDr. Viktória SURINOVÁ

      Podpredseda: Mgr. Alena KOROĽOVÁ

      Triedny učiteľ: Bc. Dana VRBJAROVÁ

      Členovia:

      Ing. Ingrid DOJČÁROVÁ, PhDr. Anna CHOVANKOVÁ

       

      Rozpis

       

      Čas na prípravu

      min. 15 minút

      Čas na odpoveď

      max. 15 min.

      1.

      Anderko Zdeno

      7:45 – 8:00

      8:00 – 8:15

      2. 

      Duláková Petra

      8:00 – 8:15

      8:15– 8:30

      3.

      Gunár Ladislav

      8:15– 8:30

      8:30 – 8:45

      4.

      Hováth Kevin

      8:30 – 8:45

      8:45 – 9:00

      Vyhodnotenie: o 9:05

       

       

     • KÁČER NA BICYKLI V REVÚCEJ

     • Dnes, 24. júna 2019, zavítal do Revúcej Káčer na bicykli s dobrou myšlienkou -  podporiť tých, ktorí pomoc potrebujú. Naši žiaci pod vedením Mgr. Branislava Paluš sa zúčastnili privítania pána Káčera na námestí. Želáme pánovi Káčerovi veľa zdravia a síl pri ďalších jeho aktivitách.

     • FESTIVAL JEDÁL

     • 22. júna 2019 sme sa so žiakmi a pracovníkmi školy zapojili do programu DNI MESTA. Tradične sa varil guláš, ale aj guľky, langoše, domáce koláče. Na osvieženie sme ponúkali čapovanú kofolu, citronádu s čerstvým ovocím a kávu. Zákazníci nás potešili tým, že im chutilo. Tešíme sa na Vás nabudúce :)

     • Boli sme úspešní na medzinárodnej súťaži 4For Fest v Rimavskej Sobote

     • V Rimavskej Sobote sa 13. júna 2019 konala medzinárodná súťaž v gastronómii. Nás zastupovali žiačky Erika Horváthová (III. A, hostinský, hostinská) a Janka Grláková (I. C, obchodný pracovník). Obe žiačky boli veľmi úspešné - Erika získala striebornú medailu a Janka bola ocenená mimoriadnou cenou. Obom žiačkam blahoželáme a ďakujem majsterkám odborného výcviku Bc. Viere Kojnokovej a Bc. Dane Vrbjarovej, ktoré ich pripravovali.

     • MDD v škole...

     • ... pracovníci v našej škole pripravili pre žiakov športovo-zábavný pondelok. Neučilo sa, ale škola bola ako v úli. Žiaci sa presúvali na jednotlivé stanovištia a získavali body v rôznych disciplínach - skákali na trampolínach, trénovali sed-ľah, hádzali granátom (niektorí aj cez plot do susedov), zahrali sa s hokejkami, pričom sa snažili dostať loptičku do bránky, ukázali, akí sú zruční v šľahaní vaječných bielkov, skúmali kvalitu a dĺžku šupky citrusových plodov, bojovali na šachovnici a ponamáhali si mozgové závity pri kvízových otázkach... Keďže bolo pekne a teplo, žiaci smäd hasili čapovanou kofolou a hlad pomohol zahnať kotlíkový guláš, ktorý pripravil kolektív zložený z kuchárok, učiteľov, majsteriek,...,  jednoducho, každý prispel svojou troškou do kotla. Keď už nikto nebol ani smädný ani hladný, prišiel čas na vyhodnotenie a tombolu. Ceny za výkony  a do tomboly venovala Rada rodičov a pani riaditeľka. Týmto ďakujeme aj vedeniu obchodného reťazca TESCO, ktoré sponzorsky venovalo ingrediencie do guláša. Samozrejme, vďaka patrí aj hlavnému organizátorovi - Mgr. Braňovi Palušovi  a jeho pomocníkom - učiteľom, majsterkám a ďalším pracovníkom. Bodku za pekným dňom dala žiačka III.A triedy - Miška Rubášová, ktorá sa v mene všetkých žiakov poďakovala škole za pripravené dopoludnie. Ako to všetko prebiehalo, pozrite si v galérii. 

     • Slávnostné vyradenie absolventov

     • Program

      slávnostného vyradenia absolventov IV. CE a II. N triedy

       

      Dátum:      27. máj 2019

      Miesto:      SSOŠ Revúca, učebňa č. 109 (konferenčná miestnosť)

      Čas:           10:35

      Prítomní:   IV. CE, II. N, I. A, II. A, III. A,  I. PZ, II. PZ, III. E

                         triedna učiteľka Ing. Ingrid Dojčárová

       

      Hostia:       vedenie školy a pedagogický zbor

       

      1. Gaudeámus igitur
      2. Otvorenie
      3. Príhovor triednej učiteľky
      4. Prevzatie maturitných vysvedčení, výučných listov a osvedčení. Podpis do kroniky.
      5. Záverečné slovo
      6. Žiaci odchod do tried a absolventi do života

       

       

     • Rozlúčka so školou

     • V utorok 14. mája 2019 sa rozlúčili naši maturanti so školu a mestom a odišli na akademický týždeň. Maturitné skúšky budú absolvovať 22. a 23. mája 2019. Všetkým držíme palce, želáme šťastú ruku a otvorenú myseľ pri maturitách.

     • OZNAM

     • Oznamujem všetkým uchádzačom o štúdium v študijnom odbore 6442 K obchodný pracovník, ktorí boli ÚSPEŠNÍ na prijímacích pohovoroch, že sú PRIJATÍ do prvého ročníka v školskom roku 2019/2020. 

       

      Žiaci, ktorí sa nešte neboli zapísať, nech sa dostavia na zápis aj so zápisným lístkom, rodným listom a občianskym preukazom ku zástupkyni RŠ. Žiaci, ktorí sa zapísali na inú školu, nech túto skutočnosť našej škole oznámia.

      Tešíme sa na Vás v novom školskom roku.

       

       

     • VEĽKONOČNÉ PRÁZDNINY

     • Vedenie školy oznamuje, že od 18. apríla (štvrtok) do 23. apríla (utorok) sú veľkonočné prázdniny.

      Začiatok vyučovania po prázdninách je 24. apríla (streda).

      Všetkým žiakom, rodičom, kolegom a priateľom školy prajeme príjemné a veselé prežitie Veľkonočných sviatkov.

      Po prázdninách začíname II. cyklom (na OVY pôjdu žiaci I.A)

     • Retro stolovanie počas veľkonočných sviatkov ...

     • EČ a PFIČ zo SJL/ANJ/NEJ SJL – 12. marec 2019 ANJ/NEJ – 13. marec 2019

     • Maturantom želáme šťastnú ruku pri prvej veľkej skúške

      Externá časť (EČ) a písomná forma internej časti (PFIČ)

      pokyny a informácie pre žiakov Maturitná skúška (MS):

      slovenský jazyk a literatúra/anglický jazyk/nemecký jazyk  má okrem ústnej formy internej časti (ÚFIČ) aj:

      • externú časť (EČ - SJL) – 100-minútový test obsahujúci 40 úloh s výberom odpovede a 24 úloh s krátkou odpoveďou,
      • písomnú formu internej časti (PFIČ - SJL) – 1 úloha s dlhou odpoveďou (súbor štyroch tém s určenou žánrovou formou, z ktorých si žiak vyberie a vypracuje iba jednu), čas na vypracovanie je 150 minút, požadovaný rozsah práce je 1,5 – 3 strany A4 (bez penalizácie minimálne 300 slov).
      • MS z cudzích jazykov (anglický, nemecký, ruský, francúzsky, španielsky, taliansky jazyk) má okrem ÚFIČ aj:
      • externú časť – 100-minútový test na úrovni B1, obsahujúci úlohy s výberom odpovede a úlohy s krátkou odpoveďou,
      • písomnú formu internej časti – 1 úloha s dlhou odpoveďou (jedno zadanie s určenou žánrovou formou), čas na jej vypracovanie je 60 minút (úrovne B1), požadovaný rozsah práce je 160 – 180 slov pre jazykovú úroveň B1.

      Všeobecné pokyny a ďalšie informácie:

      1. Na EČ a PFIČ MS nezabudnite priniesť svoj občiansky preukaz pre overenie totožnosti. V prípade zabudnutia občianskeho preukazu je potrebné zabezpečiť jeho doručenie do školy do doby odovzdania odpoveďového hárka (OH) testu EČ MS, aby vašu totožnosť mohol overiť predseda PMK/ŠMK. V prípade straty občianskeho preukazu je potrebné priniesť pas/vodičský preukaz, prípadne potvrdenie o občianskom preukaze vydané príslušným OR PZ, ku ktorému doložíte iný doklad s fotografiou (napr. kartu ISIC a pod.).

      2. Zistite a zapamätajte si kód svojej školy a svoje rodné číslo.

      3. Počas EČ a PFIČ MS v každej lavici sedí iba jeden žiak.

      4. Počas MS musíte mať vypnuté mobilné telefóny a ďalšie elektronické zariadenia. V čase administrácie testov ich nemôžete používať ani na chodbách.

      5. Počas testovania môžete mať pri sebe vlastný nápoj. Žiadne potraviny nie sú povolené (okrem konania PFIČ MS z vyučovacích jazykov). Pri občerstvovaní nesmiete rušiť spolužiakov a musíte dbať na to, aby ste neznečistili a nepoškodili OH a tlačivá PFIČ MS.

      6. Nesmiete používať zošity, učebnice ani inú literatúru (okrem určenej literatúry pre PFIČ MS z vyučovacích jazykov, ktorá bude pripravená v učebni). Veci, ktoré počas testovania nepotrebujete (aj peračníky, mobilné telefóny a ďalšie elektronické zariadenia), nesmú byť na laviciach.

      7. Počas MS môžete používať pripravené pomocné papiere označené pečiatkou školy, ktoré vám rozdá administrátor. Do testov EČ MS nesmiete písať, odpovede na úlohy zaznačíte do OH. Odpovede písané na pomocný papier sa neberú do úvahy. Ak vám nebude stačiť pridelený pomocný papier, môžete si v tichosti vziať ďalší z katedry.

      8. Počas administrácie EČ a PFIČ MS by ste nemali opustiť učebňu. Učebňu môžete opustiť iba v nevyhnutných prípadoch. OH vložíte do testu a zatvorený test prinesiete na katedru. Dôvod svojho odchodu oznámite administrátorovi. Mimo učebne môže byť v danom čase najviac jeden žiak. Počas práce na I. časti testu z cudzích/druhých vyučovacích jazykov (počúvanie s porozumením) a počas zverejňovania tém/zadaní PFIČ MS z vyučovacích a cudzích/druhých vyučovacích jazykov nemôžete opustiť učebňu v žiadnom prípade. 9. Ak skončíte prácu pred oficiálnym ukončením administrácie, môžete v tichosti odísť. Ukončenie práce a svoj odchod oznámite administrátorovi zdvihnutím ruky (prihlásením sa). OH, pomocný papier a test necháte položené na lavici otočené zadnými stranami nahor. Tlačivo PFIČ MS necháte položené na lavici prednou stranou nahor, témy PFIČ MS a pomocný papier s konceptom necháte na lavici pod tlačivom PFIČ MS tak, aby z nich nebolo možné čítať.

      10. Testy EČ MS z vyučovacích a cudzích/druhých vyučovacích jazykov majú dva rôzne druhy OH, ktoré sa od seba líšia piktogramom (Q „krížik“ a " „pero“). Do OH označeného piktogramom Q zaznačíte odpovede na úlohy s výberom odpovede, do OH označeného piktogramom " zapíšete odpovede na úlohy s krátkou odpoveďou. Identifikačné údaje na oboch OH musíte vyplniť rovnako.

      11. Pri písaní do OH môžete používať iba perá s čiernou alebo modrou náplňou. Nesmiete písať obyčajnou ceruzkou alebo pentelkou, plniacim ani veľmi tenko alebo slabo píšucim perom (nie sú vhodné na skenovanie OH). Pripravte si viac vhodných pier.

      12. OH sa nesmú ohýbať, krčiť. Nesmiete na ne písať ani kresliť nič okrem vyplnenia požadovaných údajov a odpovedí.

      13. OH sú samoprepisovacie. Vypisujte iba prednú stranu (originál). Píšte tak, aby došlo k prepísaniu aj na druhý list OH (kópiu). Pri testoch z vyučovacích a cudzích/druhých vyučovacích jazykov nesmiete klásť rôzne druhy OH na seba, aby nedošlo k prepísaniu vašich odpovedí na OH iného druhu. Z toho istého dôvodu nesmiete klásť pomocné papiere na OH.

      14. V testoch z vyučovacích a cudzích/druhých vyučovacích jazykov dôsledne dodržujte písanie veľkých a malých písmen.

      15. Pri úlohách s krátkou odpoveďou v OH označenom piktogramom „pero“ môžete číselné údaje zapisovať aj číslicou (ak nie je uvedené inak). Vo vyučovacích jazykoch pri vypisovaní (odpisovaní) odpovede priamo z textu ukážky je potrebné dodržať pravopis slova/slovného spojenia.

      16. V prípade, že sa pri riešení úloh testu EČ MS pomýlite, opravte svoju odpoveď podľa vzorov vyplnených OH – v OH „krížik“ úplne začiernite políčko s nesprávnou odpoveďou a urobte nový krížik, v OH „pero“ prečiarknite chybnú odpoveď jednou rovnou čiarou a uveďte novú odpoveď. V prácach PFIČ MS dajte chybný výraz do zátvorky a prečiarknite ho jednou rovnou čiarou. Pri EČ a PFIČ MS nepoužívajte bieliace korektory ani „zmizíky“.

      17. Pri vypĺňaní OH postupujte podľa Pokynov na vyplňovanie odpoveďových hárkov k testu externej časti MS a podľa pokynov uvedených v testoch. Identifikačné údaje na OH vypíšte nasledujúcim spôsobom (rešpektujte pokyny administrátora):

      · Triedu napíšte tak, ako je uvedené v triednom výkaze (napr. IV. CE, II.N).

      · Do kolónky test napíšte alebo doplňte značku testu: SJL, AJ, NJ.  Na OH z cudzích jazykov je úroveň B1 predtlačená.

      · Do kolónky kód testu vpíšte šesťmiesne číslo, ktoré sa nachádza na prvej strane testu.

      · V dátume vypíšte deň a mesiac, rok 2019 je predtlačený, napr. pre 12. marec 2019 napíšte 12 03.

      · Pohlavie vyznačia chlapci krížikom pod písmeno CH, dievčatá pod D.

      · Známku vyznačte krížikom pod príslušné číslo podľa toho, akú známku ste mali z testovaného predmetu na poslednom polročnom výpise známok (riadny a náhradný termín), alebo na poslednom koncoročnom vysvedčení (opravný termín).

      18. Úlohy s výberom odpovede majú vždy iba jednu správnu odpoveď. Za správnu odpoveď získate 1 bod, za nesprávnu 0 bodov. Nula bodov získavate aj vtedy, keď do OH zaznačíte viac ako jednu možnosť, bez ohľadu na to, či medzi vyznačenými odpoveďami bude aj správna odpoveď.

      19. Na začiatku administrácie EČ MS sa musíte podpísať na každý vyplnený OH, avšak iba na jeho kópiu, na vyznačenom mieste (Podpis žiaka) v pravom dolnom rohu.

      20. V PFIČ MS z vyučovacích a cudzích/druhých vyučovacích jazykov si môžete najprv pripraviť koncept na papier označený pečiatkou školy, ktorý potom prepíšete do tlačiva na čistopis. Na text konceptu sa pri opravovaní a hodnotení PFIČ MS z cudzích/druhých vyučovacích jazykov neprihliada. Každý žiak dostane len jedno tlačivo PFIČ MS z cudzích/druhých vyučovacích jazykov. Ak nestihnete prepísať koncept PFIČ MS z vyučovacích jazykov do tlačiva na čistopis v predpísanom čase, hodnotí sa zvyšok práce na koncepte, pritom však strácate body za hodnotenie vonkajšej formy práce.

      21. V prípade, že sa v priebehu EČ a PFIČ MS budete správať nedovoleným spôsobom (používanie nepovolených pomôcok, komunikovanie mobilným telefónom, odpisovanie, vyrušovanie a pod.), predseda predmetovej maturitnej komisie vašu skúšku preruší. V tom prípade musíte opustiť učebňu, skúška je neplatná a budete ju musieť opakovať v riadnom termíne nasledujúceho školského roka.

      • Zaradenie do skupín nájdete pri učebni, v ktorej budete konať PFEČ MS a PFIČ MS.
      • PFEČ MS a PFIČ MS sa bude konať 12. a 13. marca 2019 v učebniach na prvom poschodí:
      • Konferenčná miestnosť
      • III.E

      22. Základné informácie sú zverejnené na nástenke na druhom poschodí od 14. februára 2019

      23. Podrobné informácie nájdete na https://www.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/maturita

       

     • Marec - mesiac knihy

     • "Za všetko, čo je vo mne dobré, vďačím knihe." Maxim Gorkij - ruský spisovateľ (1868 - 1936)

      Zátišie pripravila Ing. Ingrid Dojčárová

     • Kurz na získanie nižšieho stredného vzdelania

     • Oznamujeme žiakom I. a II. PZ, že od 4. marca 2019 sa začína kurz na získanie nižšieho stredného vzdelania. Miesto konania kurzu: SSOŠ, Železničná 2, 050 01 Revúca, na prízemí v triede I.PZ (pri vrátnici). Presný rozvrh je zverejnený na nástenke na 1. poschodí.