• Sto rokov od prvého oficiálneho vyhlásenia slovenského jazyka ako vyučovacieho jazyka na Slovensku

     • V dňoch 14. a 15. februára 2018 naši žiaci boli súčasťou cateringu pre celoslovenskú konferenciu v Revúcej: Sto rokov od prvého oficiálneho vyhlásenia slovenského jazyka ako vyučovacieho jazyka na Slovensku, ktorej cieľom bolo prezentovať postavenie slovenského jazyka ako vyučovacieho jazyka v školskom systéme na Slovensku v historických súvislostiach a v súčasnom kultúrno-spoločenskom kontexte.

      Za vzornú reprezentáciu školy ďakujeme žiakom:

      I.A  -  Veronika Ištóková, Adriana Horváthová

      II.A -  Nikolas Samko, Erika Simanová, Lucia Vranecová, Róbert Bendula, Erika Horváthová

      III.A - Grlák Mário, Zuzana Juhásová, Róbert Milo, Nikola Rusová

      pod odborným vedením majsteriek odborného výcviku Bc. Kojnokovej a Mgr. Valkovej.

       

      Učiteľské noviny

      Štátny pedagogický ústav

      Dnes24

    • Obsluhovali sme vládu SR
     • Obsluhovali sme vládu SR

     •  Dňa 6. decembra 2017 naši žiaci v rámci cateringu podávali menu pre vládu SR. Touto cestou im ďakujeme za reprezentáciu školy pri tejto dôležitej udalosti pre gemerský región. 

      I.A  - Dominika Gonová, Adriana Horváthová

      II.A - Darina Antalová, Nikolas Samko, Erika Simanová

      III.A - Kristína Bobková, Grlák Mário, Nikola Rusová, Klaudia Šípošová

      Do galérie CATERING - ROKOVANIE VLÁDY V REVÚCEJ boli pridané fotografie.

     • DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ

     • pozývame

       

      žiakov končiacich ročníkov ZŠ

      a ich rodičov

      dňa

       

      1. decembra 2017

      8.00 – 13.00

       

      na prehliadku školy a prezentáciu zručností žiakov

      pod odborným vedením pedagógov

      v rámci

       

      dňa

       otvorených dverí

     • Mladí gemerčania idú do sveta

     • V dňoch 11.10 až 1.11.2015 sa naši žiaci  spolu s učiteľkou angličtiny RNDr.Jankou Strinkovou vybrali získavať praktické skúsenosti do Anglicka, do krásneho mesta Portmouth presláveného jeho históriou.

      V meste Portmouth naši žiaci strávili 3 týždne vďaka projektu Erasmus+ a zúčastnili sa ho žiaci študijného odboru obchodný pracovník,obchodná akadémia a učebného odboru hostinský/á.

      Žiaci pracovali podľa odborov v charitatívnych obchodoch a v kaviarňach. Popri odbornej práci sa vyrovnávali aj s komunikáciou v anglickom jazyku.

      Pred Vianocami 2015 pod odborným pedagogickým dozorom Ing. Dany Vikorovej sa naši žiaci v rámci toho istého projektu ERASMUS+ zúčatnili odbornej stáži vo Viedni v Rakúsku.

      V školskom roku 2017/18 sme získavali pracovné skúsenosti v Budapešti, opäť prostredníctvom projektu Erasmus+ a tešíme sa na ďalšiu výzvu ktorú nám prinesie budúcnosť.

       

     • Obchodný pracovník - práca na odbornom výcviku v TESCO